Tóth Krisztina

Vékás-Kovács Zsófia

Ujláb Gábor

Tölgyesi Rita

Tanulmányaim

Zenei ismereteimet hat évesen kezdtem a barcsi Vikár Béla Zeneiskolában. Zongora tanáraim voltak: Vörösné Kimpf Mária, Köcski Gábor, Bodó Árpád zongoraművész, Katzné Szabó Marianna. Cselló tanáraim voltak: Kovács Tamás és Révész Lívia. A Pécsi Zeneművészeti Gimnáziumban zongora szakon folytattam, ahol Lafferteon Győzőmé és Sztankov Sztefánné voltak a tanáraim.1996-ban végeztem a Zeneművészeti főiskola Pécsi tagozatán Kamaraművész, Zongoratanár szakon Bánky József Zongoraművész tanítványaként. 2013-ban szereztem egyetemi diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karán, Zenetanár MA zongora mesterképzési szakon, Tanárom Bánky József Zongoraművész. 2017-ben minősültem Ped.I-ből Ped.II-be. A Portfóliómat a kamarazene oktatás fontosságáról írtam, az alapfokú művészetoktatásban. 2021-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karán Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakvizsgát szereztem. Szakdolgozatomat a versenyek szerepe a pedagógiában címmel írtam.

1989-től 1991.ig képesítés nélkül, majd 1996-tól tanszakvezető tanárként dolgoztam a Szigetvári Weiner Leó Zeneiskolában 2020- augusztus 17-ig.

  1. augusztus 18-tól a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Zongora tanára és korrepetitoraként folytattam munkámat. 2021. szeptemberétől a Vonós-akkordikus és Népzene tanszak vezetője vagyok.

Mester kurzusosok: Lantos István, Megyimóreczné Schmidt Ildikó, Dr. Holics László, Havasiné Darska Izabella, Eckhardt Gábor, Szokolay Balázs, Baranyai László, Bánky József, Kerek Ferenc stb. Dr. Stachó László, Palojtay János

Elismerések:

  1. 2007.és 2013. Zrínyi Emlékplakett Városi Kitüntetés, 2001-ben a Trio la Musica együttes tagjaként
  2. Jövő nemzedékéért végzett nevelő-oktató munkáért elismerés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól
  3. Oktatási és Köznevelési Díj
  4. Bonis Bona „A nemzet tehetségeiért” díj

Kilenc tanítványom választotta hivatásául a zenei pályát, közöttük vannak tanárok, előadóművészek.

Alapító tagja vagyok a Szívhúrsok zenekarnak (2006-2020), a Kis Szívhúrosok zenekarnak (2013-2020), Trio la Musica együttesnek. 2000-2020-ig állandó korrepetitora voltam a Szigetvári Tinódi vegyeskarnak.

 

Kiemelkedő Versenyek, eredmények

Muzsika Hídjai Kínai-Magyar Nemzetközi zenei verseny Bp. (kétszer 1. egyszer 2. helyezés)

Danubia Talents Nemzetközi versenyek (3. helyezés, több alkalommal Különdíj)

Via-Va Nemzetközi Zenei versenyek 2017. ősz-tavasz, 2018. ősz-tavasz, 2019.tavasz (1. és 2. helyezések, abszolút 1.hely két alkalommal is) Zenevarázslat Nemzeközi Négykezes verseny (Nívódíj), Tanári Külön díj

Zenevarázslat Nemzeközi Négykezes verseny (Nívódíj)

Vi-Va Nemzetközi Zenekari verseny ,Versenymű kategóriában 1. helyezés

Országos Zenekari verseny Balatonföldvár Szívhúrosok zenekarral 1. helyezés

Ferenczy György Országos Chopin Zongoraverseny (minden alkalommal Külön-díjak, két alaklommal a Nemzetközi döntőbe jutottunk)

Bartók Béla Országos Zongoraverseny (két növendékem jutott döntőbe, 2 alkalommal Arany minősítés)

Országos Tanári Kamaraverseny Dombóvár, fuvola.zongora duóval indultunk Németh Csenge kollégámmal. 2015. Arany, 2018. Nívó díj

Továbbképzősök Országos Versenye a Szentendrei döntőbe jutottunk, ott Különdíj

Sistrum regionális verseny 2012. óta minden évben 2 növendékkel. arany minősítés, 2018-ban Nívódíj , gálahangverseny

Rév Lívia Regionális Zongoraverseny két alkalommal 1. helyezés, 2. és 3. helyezés, felkészítő tanári külön díj, Külön díjak

2018-ban készült el , Gersy Károly volt kollégámmal közös kamarazenei gyűjteményünk, „Kicsik vagyunk, muzsikálunk címmel

 

 

 

 

 

 

 

Sarkadi Ferenc

Zenei tanulmányaimat a dombóvári Állami Zeneiskolában kezdtem.

A pécsi Művészeti Szakközépiskolában Polgár Mariann növendéke voltam.

1991-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Zenetanárképző Intézetében Sztankov Sztefánnénál tanultam.

2013-ban szakvizsgáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tehetséggondozásból, és zenei munkaképesség-gondozásból Dr. Pásztor Zsuzsanna tanárnőnél.

2014-15-ben Bánky József vezetése mellett a Pécsi Tudományegyetem MA képzését végeztem el.

26 évig tanítottam a dombóvári Állami Zeneiskolában és jogutódjaiban.

2017 óta a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI zongoratanáraként dolgozom.

Poórné Gál Katalin

Poórné Gál Katalin vagyok. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem el kisiskolásként a zenei tanulmányaimat. Dr. Gallai Istvánné, Margit néni kezei alatt és vezetésével felvételt nyertem a pécsi Művészeti Szakközépiskolába. Itt Forgó György és Lafferton Győzőné növendéke voltam. A zenei tanulmányaimat a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem művészeti karán folytattam, ének-zene-karvezetés szakon és zongora főtárgyból Gerő Pál tanítványaként. Majd 2011-ben diplomáztam a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben.

Jelenleg Pécsett az Agócsy László Zeneiskolában tanítok zongorát és 2023 januárjától a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában is óraadóként.

dr. Farkasné Nagy Gabriella

Végzettségei:

1982-1985 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécs , zeneiskolai zongoratanár

1992-1995 Pécsi Orvostudományi Egyetem és Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécs

zenei mentálhigiénikus és zeneterapeuta

 

Szakmai önéletrajza:

1985 óta zongoratanár
1995-től zenei mentálhigiénikus és zeneterapeuta
2004-2008-ig tanszakvezető
2006-tól óraadó a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, zeneterápia szakon.

2009-től óraadó zeneterapeuta a KMMK Pszichiátriai osztályán

A Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezete Somogy Megyei Zenepedagógusok Szakszervezeti Bizottságának helyi bizalmija.

 

Pedagógiai - művészeti tevékenység:

Számtalan versenyen vett rész növendékeivel:

Balassagyarmati Négykezes Találkozó, Sistrum Zongoraverseny, V. Muzsika hídja Magyar-Kínai Verseny., Ferenczy Zongoraverseny , Rév Lívia Regionális Zongoraverseny, Zongoramesék, Danubia Talents Bécs és Vác, WWWstar online verseny, Barcsi Zongorástalálkozó.

 

Eredmények összesítve:

Megyei versenyek 1993-tól 2022-ig

Bronz              Ezüst               Arany              Nívó, Kiemelt arany

3db                 6 db                 12 db              6 db (1 tanár-diák)

Regionális versenyek 1994-től 2022-ig

Bronz Ezüst               Arany              Nívó                Különdíj

1 db     5 db                5 db                1 db                 2 db

Országos és nemzetközi versenyek 2003-tól 2022-ig

Dicséret                      Különdíj                      Bronz              Ezüst               Arany

1 db                            2 db                            3 db                6 db                6 db (1 tanár-diák)

  1. – 2020. Év legeredményesebb tanára
  2. Polgármesteri dicséret
  3. egyik tanulója az év legeredményesebb tanulója

 

Fő tanítási elve, hogy nyitott, érzékeny emberekké formálja a növendékeit. Nagy hangsúlyt kap munkájában az örömteli kamarazenélés és a társművészetek (pl. zenei témájú rajzpályázatok, tánc, irodalom) bevonása a tanításba, valamint az iskolán kívüli közös hangversenylátogatás és szakmai kirándulások megszervezése. Több növendéke választotta a zenei pályát.

2005-ben a kezdeményezésére dr.Pásztor Zsuzsa, a Kovács-módszer oktatója, a Liszt Ferenc Zeneiskola részére írt egy munkafüzetet gyerekek részére - amely a mai napig hozzáférhető,   a zenei-munkaképesség-gondozásról, 4 oktató videóval együtt, így az országban elsőként itt, a Kaposvári Liszt Ferenc zeneiskolában indult el a zenei munkaképesség-gondozás, a zenéléshez szükséges testi alkalmasság megteremtéséhez és/vagy megőrzéséhez.

2004-től receptív zeneterápiás foglalkozásokat vezet/ett az iskola keretein belül a pályára készülő növendékek személyiségfejlesztésére és önismeretének elmélyítése céljából.

Évekig integráltan foglalkozott autizmussal élő gyerekekkel.

Állandó résztvevője, előadója helyi és országos zenei rendezvényeknek, szakmai fórumoknak, kottabemutatóknak: pl. Kadosa, Hajdu András. Mező Imre, Papp Lajos (4), Ari-Bencses Anikó mesekottáinak dramatikus bemutatója , szerzői estek szervezője, aktív résztvevője.

Horvátországban és Németországban zenei fesztiválokon vettek részt növendékei.

Hobbyja a zenei ismeretterjesztés: több, mint 100 nyomtatott  és elektronikus sajtóban megjelent publikációt írt, valamint kísérleti jelleggel digitális tananyagot is.

 

Molnárné Egri Júlia

Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Somogyjádon végeztem 1978-ban, majd a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségiztem 1982-ben. Zeneiskolai tanulmányaimat a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában zongora tanszakon 1974-től, fuvola tanszakon 1977-től végeztem. Már általános iskolás koromban számtalan versenyen vettem részt zongoristaként, fuvolistaként, és népdalénekesként egyaránt. Középiskolás koromtól a gimnázium női karának és a somogyjádi Általános Iskola gyermekkarának zongorakísérője voltam. A zenei pálya választásában a családi indíttatáson túl meghatározó volt számomra zeneiskolai, majd főiskolai tanáraim egyénisége, tudása, pedagógiai elhivatottsága. Zongoratanárom Kováts Antalné Kriszta néni, szolfézsból Horváth László, Kutiné Majnai Judit és fuvolatanáraim, Csupor Lászlóné, Marosi István, Nagyné Soltra Mónika majd Tillai Aurél karnagy és zeneszerző, Bánky József zongoraművész. Szakdolgozatomat pszichológiából írtam „Empátia a tanár –diák kapcsolatban” címmel, Báder Edit, Horváth Lajos témavezetőkkel, melyet TDK-ra javasoltak, az utolsó pillanatban azonban mégis a zenetanári pálya mellett döntöttem. 1986-ban Pécsen, a JPTE Tanárképző Főiskolai karon ének- zene- népművelés szakon általános iskolai tanári oklevelet, majd 1991-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zongoratanári oklevelet szereztem. Pályám során gyermekkart, furulyazenekart, harangjáték csoportot vezettem az ének-zene és zongoratanári munkám mellett. A gyermekkarral az Éneklő Ifjúság 1986-1993 versenyen arany és ezüst minősítést szereztünk a furulyazenekarral együtt. Harangjátékos csoportommal a Somogyi Református Egyházkerület számos rendezvényén kaptunk lehetőséget fellépésre.

Tanári munkámban a nem pályára készülő gyerekekkel a Sziporka versenyen, szóló és négykezes kategóriában, valamint a furulyazenekarommal  arany és ezüst minősítést kaptunk 2008-ban.

A Varázscsepp (állami gondozásban és roma származású gyerekek számára tehetségkutató  országos versenyen)  középdöntőbe jutottunk, a nagyszakácsi- osztopáni gyerekekkel.

A pályára készítés mellett fontosnak tartom a hangszertanulás fejlesztő hatását ( koncentráció, kitartó feladatmegoldás) a közismereti tantárgyak tanulásában, és az emberré nevelés lélektani szerepét is.

Magamról: Férjem történelemtanár, szintén Somogyjádon tanít, lányom zeneismeret szakos tanár Mohácson.

Molnárné Egri Júlia zongora, ének-zene-népművelés szakos tanár

Garamvölgyi Attila

Garamvölgyi Attila vagyok, zongora-szolfézs tanár, kamaraművész, énekes kísérő – korrepetítor. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervetóriumában, és a Zeneakadémia Korrepetítor szakán szereztem végzettséget. Bejártam országot-világot, miközben igyekeztem mindig haladó, s élenjáró intézményekben folytatni hivatásom, melyekben a hagyomány és újítás karöltve mutathat utat növendékeim és önmagam fejlődéséhez egyaránt. Kisebb megszakításokkal 2019 nyara óta élek Kaposvárott, s 2022 szeptemberében lettem a KLFZ zongoratanára és korrepetítora.

Pedagógiámban az elmélyültség és igényesség mellett azt a mély szeretetet és örömöt kívánom átadni tanítványaimnak, melyet mindig is éreztem, s érzek; amikor muzsikálhatok. Hiszem és vallom, hogy egy Csoda közepén élhetünk, s erről nem szabad megfeledkeznünk egyetlen pillanatra sem! Szívből remélem, hogy folytathatom; s mindent megteszek érte, hogy méltón folytathassam azon nagyszerű muzsikusok, zenepedagógusok munkáját, akik előttem itt, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában tanítottak!

Szeretettel várom a muzsikálni vágyókat, zeneszeretőket, akik életükben kaput kívánnak nyitni a zongorajáték és a zeneértés nagyszerű érzésének!

 

 

Bothné Vörös Katalin

Bothné Vörös Katalin zongoratanár vagyok. Gyermekkorom óta tanárnak, és zenetanárnak készültem. A kaposvári zeneiskola volt tanulóhelyem, és felsőfokú tanulmányaim elvégzése óta örömömre itt taníthatok. A tanítás mellett a korrepetítori feladatokat és a tanszakvezetői munkát is szeretettel végzem.