Vikol Judit

A zene kisgyerekkorom óta körülvesz, úgy gondolom, nem is lehet zene nélkül élni. A klasszikus zenén belül nagy kedvenceim a régizene, a barokk kor zenéje, illetve operarajongó vagyok.

A hangszeres órákon nem csak a helyes technikára, hangszerkezelésre, kottaolvasásra szorítkozom. Igyekszem az összefüggésekre rávilágítani, a nagy egészet láttatni a társművészetek, a nyelvek, a történelem segítségével is.

Szeretek tanítani, változatos, soha nem unalmas foglalkozás. Mindegyik órának megvannak a szépségei és a kihívásai is. Nagyon izgalmas egy teljesen kezdő tanítvánnyal nekiindulni az útnak, formálni, igazgatni. És hihetetlen élmény néhány hónap vagy év után látni-hallani-érezni a fejlődést.

Meggyőződésem, hogy az egyik legszebb tevékenység együtt játszani másokkal, ezért növendékeimet már tanulmányaik elején is bevonom a kamarazenélésbe. Sokuknak ez is motiváció a gyakorlásban. Később, a kamarazene órákon már a hangszeres órákon megszerzett tapasztalatukkal és tudásukkal tovább finomíthatjuk az együttműködési készséget, egymásra figyelést és - csodát teremtünk.

 

Szabó Máté

Szabó Máté alapfokú zenei tanulmányait a Kaposvári Liszt Ferenc zeneiskolában végezte. Sikeres felvételi után a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán folytatta Maczák János növendékeként, itt szerezte meg előadóművész és klarinéttanár – kamaraművész diplomáit. Egyetemi évei alatt rendszeres közreműködője volt színházi és zenekari produkcióknak és tagja volt több kamaracsoportnak. Egyetemi évei alatt már lehetőséget kapott, hogy taníthasson a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában, ahol azóta is klarinétot és kamarazenét tanít. 2019 óta a Magyar Honvédség Kaposvár Helyőrség Zenekarának klarinétosa, rendszeresen részt vesz a kaposvári Csiky Gergely színház előadásain.

Szabó Klaudia

Általános iskolai tanulmányaimat Dombóváron Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában végeztem és az ottani zeneiskolában választottam a klarinétot hangszeremnek. Pécsett folytattam diákéveimet. A Művészeti Szakközépiskola után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán diplomáztam 2001-ben Arnóth Zoltán növendékeként.

2002. szeptember óta vagyok tagja a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tantestületének, ahol klarinétot tanítok. 2005-ben kollégáim bizalmat szavaztak nekem, hogy elláthassam a tanszakvezetői teendőket. 2008-tól a Kaposvári Fúvószenekar művészeti titkára lettem.

Az aktív zenélés, a saját életemet is jellemzi, bár jelenleg a napi gyakorlásra nem jut mindig idő. 2012-ben megalakítottuk Kollégáimmal a Grandioso Clarinet Quartet-et. Elsődleges célunk az örömzene volt, valamint tanítványaink motiválása, hogy így is példát mutassunk nekik. 2012-ben lemondtam tanszakvezetői munkámról, és művészeti titkárként folytattam tevékenységemet a tanítás mellett. Ezt követően 2013-ban igazgatóhelyettesi megbízást kaptam intézményünk akkori vezetőjétől. Egy év kihagyással jelenleg is ebben a feladatkörben segítem az intézmény szakmai munkáját művészeti intézményvezető-helyettesként

Fontosnak tartom a folyamatos tanulást, megújulást. Munka mellett szereztem meg 2016-ban a Kaposvári Egyetemen a közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát. Ezzel egyidőben a Pécsi Tudományegyetem MA képzését is végeztem, itt okleveles klarinéttanárrá avattak.

2017-ben alakult meg a Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány, melyben bizalmat szavaztak nekem az alapító tagok, hogy az elnöki feladatokat lássam el.

Munkámat az elmúlt években több alkalommal elismerték.

2010-ben igazgatói dicséretet kaptam; 2012-ben az iskola vezetése „Év tanára” címmel jutalmazott; 2013-ban kollégáim „Év pedagógusának” választottak; 2013-ban a KLIK pedagógusnap alkalmából emléklapot adott; 2014-ben Polgármesteri Dicsérő Oklevelet, 2019-ben Miniszteri kitüntetést, 2021 Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetést kaptam.

Eddig megszerzett tudásommal és elhivatottságommal igyekszem iskolánk és városunk hasznos tagja lenni.

Sárközi Norbert

Zenei tanulmányaimat a barcsi Vikár Béla Zeneiskolában kezdtem, majd a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában érettségiztem klarinét szakon. 2002-ben  klarinét tanári diplomát szereztem a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, ahol 2013-ban a Mestertanári végzettségemet is abszolváltam. 1998 óta tanítok furulya, klarinét és szaxofon hangszereket, alap és középfokon. Ebben az időszakban tanítottam Barcson, Szigetváron, Kaposváron, Siklóson, Dombóváron, Pécsen és Budapesten alapfokon. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola klarinét szakán pedig 8 évet töltöttem középfokú oktatással.

Számomra elengedhetetlen a hangszeres aktív zenei létforma. A tanítás mellett részese lehettem különböző zenekaroknak, zenekari projekteknek, többek közt a Pécsi Nemzeti Színház zenekara, a Pannon Filharmonikusok, Csiky Gergely Színház Zenekara, Magyar Honvédség Központi Zenekara,  és számos budapesti operett formáció tagjaként kamatoztattam tudásomat.

Tanári pályám során sok gyermekkel kedveltettem meg a zene szeretetét és sokan közülük a zenei pályát választották hivatásukként.

Jelenleg a Kaposvári Honvédzenekar tagja vagyok, a Liszt Ferenc Zeneiskola tanára és a Grandioso Clarinet Quartet tagja.

 

Kovács-Fejér Eleonóra

Kápolnás Attila

Születési hely, idő: Marcali, 1973. 09. 09.

Iskolai végzettség: Egyetem

Szakmai önéletrajz:
Tanulmányaimat a barcsi általános iskola ének-zene tagozatos osztályában kezdtem, mellette zongorázni és klarinétozni tanultam. Az általános iskola után a pécsi Művészeti Szakközépiskola klarinét és szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szakjait végeztem el. Ezután sikerrel felvételiztem a LFZF pécsi tagozatára, ahol 1996-ban szereztem klarinét tanári diplomát. Ettől az évtől dolgozom a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában, klarinétot és szaxofont tanítok. A tanítás mellett minden hangszeremen aktívan zenélek. Szívesen vállalok színházi munkát, rendszeresen muzsikálok fúvószenekarokban, kamaracsoportokban, könnyűzenei formációkban.

Családi állapot:
Nős vagyok. Két fiam van.

 

Istantsuly Júlia

1977-ben születtem Győrött.

A zenei általános elvégzése után a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségiztem fuvola szakon 1995-ben.

Az első diplomámat 2000-ben szereztem mint ének-zene tanár-karvezető.

2001-ben kerültem Kaposvárra. A kaposvári Helyőrségi Zenekar fuvolistája voltam 5 évig, majd a tanítás következett.

Második diplomámat 2012-ben szereztem Pécsett mint zeneterapeuta.

A harmadik egyetemi diplomámat 2020-ban mint fuvolatanár.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola fuvolatanára, és zeneterapeutája vagyok már évek óta, és a Kaposi Mór Oktató Kórház pszichiátriáján is dolgozom zeneterapeutaként.

2023-ban a MATE Kaposvári Campusán szerzem meg a szakvizsgámat, mint Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa.

 

Horváth Virág

Születési hely, idő: Szombathely, 1977. 05. 13.

Iskolai végzettség: ütőhangszeres tanár, kamaraművész, mentor pedagógus

Szakmai önéletrajz:
Zeneművészeti tanulmányaimat a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolában kezdtem, Vasas József tanár úrnál.

A zeneművészeti konzervatóriumot és főiskolát Pécsett végeztem. 1994-től 2001-ig tanítottam a Siklósi Zeneiskolában, majd 2001-ben Kaposvárra költöztem. 2007-ig a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred ütőse voltam.

2007-től vagyok a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola ütőtanára. Tanítványaim megyei, regionális, dunántúli, országos rendezvényeken, versenyeken eredményesen szerepelnek, díjakat hoznak. Többen zeneművészeti szakiskolákba, jazz-konzervatóriumba, főiskolára és zeneművészeti egyetemre nyertek felvételt.

Ütőtanári tevékenységem mellett 2008-ban megalapítottam és vezényeltem a Trombitavirág Fúvószenekart.

2013-ban elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem Mesterképzését, ahol tanár-zenetanár (ütőhangszer) mesterfokozatot és okleveles ütőhangszertanár szakképzettséget szereztem.

A tanítási munkám mellett mindig nyitott voltam egyéb iskolai feladatokra, programok szervezésére, összefogásra egy cél érekében. Nagy örömmel vállaltam el 2018-ban a vonós-akkordikus tanszak vezetését.

Fontosnak tartom a folyamatos tanulást és megújulást, ezért 2018. szeptemberében beiratkoztam a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karára, ahol mentor szakon végeztem tanulmányaimat, és diplomáim sorát bővítettem.

  1. szeptemberétől az ütősök oktatása mellett, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola általános intézményvezető-helyettese vagyok.

2014-ben született meg kislányom, aki természetesen Zeneiskolánk növendéke.

 

Kaposvár, 2022. november 8.

 

Horváth Virág Barbara