Szabó Klaudia

Általános iskolai tanulmányaimat Dombóváron Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában végeztem és az ottani zeneiskolában választottam a klarinétot hangszeremnek. Pécsett folytattam diákéveimet. A Művészeti Szakközépiskola után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán diplomáztam 2001-ben Arnóth Zoltán növendékeként.

2002. szeptember óta vagyok tagja a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tantestületének, ahol klarinétot tanítok. 2005-ben kollégáim bizalmat szavaztak nekem, hogy elláthassam a tanszakvezetői teendőket. 2008-tól a Kaposvári Fúvószenekar művészeti titkára lettem.

Az aktív zenélés, a saját életemet is jellemzi, bár jelenleg a napi gyakorlásra nem jut mindig idő. 2012-ben megalakítottuk Kollégáimmal a Grandioso Clarinet Quartet-et. Elsődleges célunk az örömzene volt, valamint tanítványaink motiválása, hogy így is példát mutassunk nekik. 2012-ben lemondtam tanszakvezetői munkámról, és művészeti titkárként folytattam tevékenységemet a tanítás mellett. Ezt követően 2013-ban igazgatóhelyettesi megbízást kaptam intézményünk akkori vezetőjétől. Egy év kihagyással jelenleg is ebben a feladatkörben segítem az intézmény szakmai munkáját művészeti intézményvezető-helyettesként

Fontosnak tartom a folyamatos tanulást, megújulást. Munka mellett szereztem meg 2016-ban a Kaposvári Egyetemen a közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát. Ezzel egyidőben a Pécsi Tudományegyetem MA képzését is végeztem, itt okleveles klarinéttanárrá avattak.

2017-ben alakult meg a Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány, melyben bizalmat szavaztak nekem az alapító tagok, hogy az elnöki feladatokat lássam el.

Munkámat az elmúlt években több alkalommal elismerték.

2010-ben igazgatói dicséretet kaptam; 2012-ben az iskola vezetése „Év tanára” címmel jutalmazott; 2013-ban kollégáim „Év pedagógusának” választottak; 2013-ban a KLIK pedagógusnap alkalmából emléklapot adott; 2014-ben Polgármesteri Dicsérő Oklevelet, 2019-ben Miniszteri kitüntetést, 2021 Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetést kaptam.

Eddig megszerzett tudásommal és elhivatottságommal igyekszem iskolánk és városunk hasznos tagja lenni.

Horváth Virág

Születési hely, idő: Szombathely, 1977. 05. 13.

Iskolai végzettség: ütőhangszeres tanár, kamaraművész, mentor pedagógus

Szakmai önéletrajz:
Zeneművészeti tanulmányaimat a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolában kezdtem, Vasas József tanár úrnál.

A zeneművészeti konzervatóriumot és főiskolát Pécsett végeztem. 1994-től 2001-ig tanítottam a Siklósi Zeneiskolában, majd 2001-ben Kaposvárra költöztem. 2007-ig a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred ütőse voltam.

2007-től vagyok a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola ütőtanára. Tanítványaim megyei, regionális, dunántúli, országos rendezvényeken, versenyeken eredményesen szerepelnek, díjakat hoznak. Többen zeneművészeti szakiskolákba, jazz-konzervatóriumba, főiskolára és zeneművészeti egyetemre nyertek felvételt.

Ütőtanári tevékenységem mellett 2008-ban megalapítottam és vezényeltem a Trombitavirág Fúvószenekart.

2013-ban elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem Mesterképzését, ahol tanár-zenetanár (ütőhangszer) mesterfokozatot és okleveles ütőhangszertanár szakképzettséget szereztem.

A tanítási munkám mellett mindig nyitott voltam egyéb iskolai feladatokra, programok szervezésére, összefogásra egy cél érekében. Nagy örömmel vállaltam el 2018-ban a vonós-akkordikus tanszak vezetését.

Fontosnak tartom a folyamatos tanulást és megújulást, ezért 2018. szeptemberében beiratkoztam a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karára, ahol mentor szakon végeztem tanulmányaimat, és diplomáim sorát bővítettem.

  1. szeptemberétől az ütősök oktatása mellett, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola általános intézményvezető-helyettese vagyok.

2014-ben született meg kislányom, aki természetesen Zeneiskolánk növendéke.

 

Kaposvár, 2022. november 8.

 

Horváth Virág Barbara

 

Nagy Tamás

Iskolai végzettsége:    szolfézs, zeneelmélet-karvezetés tanár, okleveles ének-zene tanár, közoktatási vezető és szakértő.

Szakmai szervezetekben való tisztségeim:

Somogy megyei elnök, Országos elnökségi tag

Somogy Megyei Szervezet: területi küldött

Művészeti tagozat vezetője

Elnöke

Elnökségi tagja

Közel 30 éves munkám gyümölcseként számos tanítványom van jelenleg is a zenei pályán, vagy tanul neves magyar, ill. külföldi egyetemeken. Jelenleg három hangszeren játszom, ezen kívül nagy örömmel vezetem a szolfézs tudományába kis növendékeimet.

A pedagógus életpályamodell bevezetése óta az Oktatási Hivatal szakértőjeként is tevékenykedem. Folyamatosan képzem magam, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken veszek részt. Legutóbb 2023-ban sikeresen végeztem el a (mester3) Komplex szakértői képzést.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjeként nevemhez fűződik, a Muzsikál Kaposvár Művészeti Alapítvány és a Kaposvári Fúvósok Egyesület életre hívása. Sokat teszek azért, hogy a kaposvári zenei élet ne csak helyi szinten, hanem országosan is elismert legyen. Rendszeres résztvevői rendezvényeinknek nem csak a helyi médiák, hanem az országos közszolgálati csatornák és rádiók is. Minden nyilatkozatomban felhívom a nagyközönség figyelmét szülővárosom értékeire és ezeket büszkén népszerűsítem.

Fontosnak tartom, hogy személyes példamutatással szervezzünk programokat, bekapcsolva a városban élő sérült gyermekeket is. A „Fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja” alkalmából „Esélyegyenlőségi koncertet” szervezünk minden évben.

Rendszeresek gyűjtési akcióink, ill. jótékonysági koncertjeink, melyeket rászoruló, szükségben lévő emberek, szervezetek számára szervezünk.

2017-ben nyerte el az általam vezetett intézmény az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitűntető címet, az itt folyó magas színvonalú szakmai munka elismeréseként, melyet a mai napig sikerült megőriznünk.

  1. évben a Liszt Ferenc Zeneiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár címet kapta.

2018/2019 tanévtől folyamatosan új telephelyekkel bővítjük intézményünket.

2019/2020 tanévben a Liszt Ferenc Zeniskola tantestülete az év tanárává választott.

2020-ban alapítottam a Fekete István Vadászkamara Kürtegyüttest, mely aktív szerepet vállal a régió vadászati és kulturális rendezvényein.

Első alkalommal 2020 augusztus 22-én a VII Nemzeti Vadászkürt Versenyen (Kecskeméten) zsűriztem.

Majd 2021 szeptember 26-án Budapesten az EGY A TERMÉSZETTEL Vadászati és Természeti Világkiállítás Nemzetközi Kürtversenyének zsűrijébe kaptam felkérést.

Vezetői tevékenységem alatt még nyitottabbá és népszerűbbé vált az intézmény. Társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, valamint közoktatási intézményekkel együttműködési megállapodások megkötését kezdeményeztem. Büszke vagyok arra, hogy iskolánk számára először 2020-ban sikerült egy jelentős kormányzati támogatáshoz jutni. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő úr módosító indítványának köszönhetően ez a folyamat 2023-ban folytatódott, hisz újabb támogatást kapunk segítségével. Igy végre szép és méltó körülményeket sikerült teremteni a kaposvári és zselici fiatalok zenei neveléséhez.

Szívügyemnek tekintem a magyar zenei örökségünk és nemzeti hagyományaink megőrzését és annak továbbadását a következő generációk számára. Nekünk magyaroknak a nyelvünk és a csodálatos népdal kincsünk egyedülálló érték és adomány, melyet gondoznunk és ápolnunk kell. Kodály szavait szeretném tevékenységemmel megvalósítani ebben a régióban:

 

„Legyen a zene mindenkié”