Vidusné Pap Nóra

Vallató Zsófia

Tormáné Bukucs Rózsa

T. Bukucs Rózsa vagyok, a zeneiskola zeneismeret-szolfézs tanára.

bukucsrozsa@gmail.com

Szolfézs óráimat a zeneiskola épületében, és a Kodály Z. Ált. Iskolába kihelyezett telephelyünkön tartom.

Célom a rám bízott tanulók jó ízlésre, tiszta hallásra, éneklésre, logikus gondolkodásra nevelése, amivel a zenei írás-olvasás örömforrássá, felszabadító élménnyé válik számukra.

Mottóm: mutass példát és tiszteld a gyermeket, akiben ott a lehetőség, hogy kibontakozzék a tudása.

Zeneiskolai munkám mellett Hangképzést oktatok a Színművészeti Egyetem hallgatóinak.

Aktívan zongorázom és énekelek, adott esetben részt vállalok hangversenyeken is.

Sovákné Ásványi Barbara

Pécsen születtem, ott jártam zeneiskolába, zongora, majd később orgona szakos növendékként. A zene szeretete hamar kialakult bennem, kórusokban is szívesen énekeltem. Számtalan élménnyel gazdagodva, a kamarazenélés, a korrepetitori feladatok, és a kórusversenyek kapcsán Európa sok országába eljuthattam.

Szolfézs-zeneelmélet, karvezetői diplomámat 1999-ben szereztem a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. A szolfézs tanítása számomra öröm, amit hivatásomnak tekintek. Célom, hogy a gyerekek is örömmel tanulják meg a zene alapjait, adjon nekik boldog érzéseket, hogy ismernek egy különleges „idegen nyelvet”, a zene nyelvét.

Pályakezdőként a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában tanítottam 10 évig, majd a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolába kerültem.

2009-ben a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán informatikus-könyvtáros diplomát szereztem. Zeneiskolánk kottatárának a gondozása az én feladatom, melyet örömmel végzek a tanítás mellett.

 

Nagy Tamás

Iskolai végzettsége:    szolfézs, zeneelmélet-karvezetés tanár, okleveles ének-zene tanár, közoktatási vezető és szakértő.

Szakmai szervezetekben való tisztségeim:

Somogy megyei elnök, Országos elnökségi tag

Somogy Megyei Szervezet: területi küldött

Művészeti tagozat vezetője

Elnöke

Elnökségi tagja

Közel 30 éves munkám gyümölcseként számos tanítványom van jelenleg is a zenei pályán, vagy tanul neves magyar, ill. külföldi egyetemeken. Jelenleg három hangszeren játszom, ezen kívül nagy örömmel vezetem a szolfézs tudományába kis növendékeimet.

A pedagógus életpályamodell bevezetése óta az Oktatási Hivatal szakértőjeként is tevékenykedem. Folyamatosan képzem magam, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken veszek részt. Legutóbb 2023-ban sikeresen végeztem el a (mester3) Komplex szakértői képzést.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjeként nevemhez fűződik, a Muzsikál Kaposvár Művészeti Alapítvány és a Kaposvári Fúvósok Egyesület életre hívása. Sokat teszek azért, hogy a kaposvári zenei élet ne csak helyi szinten, hanem országosan is elismert legyen. Rendszeres résztvevői rendezvényeinknek nem csak a helyi médiák, hanem az országos közszolgálati csatornák és rádiók is. Minden nyilatkozatomban felhívom a nagyközönség figyelmét szülővárosom értékeire és ezeket büszkén népszerűsítem.

Fontosnak tartom, hogy személyes példamutatással szervezzünk programokat, bekapcsolva a városban élő sérült gyermekeket is. A „Fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja” alkalmából „Esélyegyenlőségi koncertet” szervezünk minden évben.

Rendszeresek gyűjtési akcióink, ill. jótékonysági koncertjeink, melyeket rászoruló, szükségben lévő emberek, szervezetek számára szervezünk.

2017-ben nyerte el az általam vezetett intézmény az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitűntető címet, az itt folyó magas színvonalú szakmai munka elismeréseként, melyet a mai napig sikerült megőriznünk.

  1. évben a Liszt Ferenc Zeneiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár címet kapta.

2018/2019 tanévtől folyamatosan új telephelyekkel bővítjük intézményünket.

2019/2020 tanévben a Liszt Ferenc Zeniskola tantestülete az év tanárává választott.

2020-ban alapítottam a Fekete István Vadászkamara Kürtegyüttest, mely aktív szerepet vállal a régió vadászati és kulturális rendezvényein.

Első alkalommal 2020 augusztus 22-én a VII Nemzeti Vadászkürt Versenyen (Kecskeméten) zsűriztem.

Majd 2021 szeptember 26-án Budapesten az EGY A TERMÉSZETTEL Vadászati és Természeti Világkiállítás Nemzetközi Kürtversenyének zsűrijébe kaptam felkérést.

Vezetői tevékenységem alatt még nyitottabbá és népszerűbbé vált az intézmény. Társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, valamint közoktatási intézményekkel együttműködési megállapodások megkötését kezdeményeztem. Büszke vagyok arra, hogy iskolánk számára először 2020-ban sikerült egy jelentős kormányzati támogatáshoz jutni. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő úr módosító indítványának köszönhetően ez a folyamat 2023-ban folytatódott, hisz újabb támogatást kapunk segítségével. Igy végre szép és méltó körülményeket sikerült teremteni a kaposvári és zselici fiatalok zenei neveléséhez.

Szívügyemnek tekintem a magyar zenei örökségünk és nemzeti hagyományaink megőrzését és annak továbbadását a következő generációk számára. Nekünk magyaroknak a nyelvünk és a csodálatos népdal kincsünk egyedülálló érték és adomány, melyet gondoznunk és ápolnunk kell. Kodály szavait szeretném tevékenységemmel megvalósítani ebben a régióban:

 

„Legyen a zene mindenkié”

Lukácsi Enikő

Csimáné Varga Lívia

Zenei tanulmányaimat a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem, ahol jelenleg szolfézst tanítok, fő hangszerem a zongora.

Zenetanítás iránti elhivatottságomat Kardos Kálmánné, Csajághy Mária, Majnai Judit, Kardos Kálmán, Köteles György, és Bánki Lajos inspirálták. Felsőfokú tanulmányaimat a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola ének-zene, karvezetés szakán 1990-ben végeztem.

Életre szóló közös zenei élményeimet számos belföldi és külföldi szerepléssel gazdagítottam a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar tagjaként, főiskolai tanulmányaim idején pedig a szombathelyi Székesegyház Ének- és Zenekarában, valamit a zeneiskola kamara együttesében. Helyi szinten mindig szívesen kísértem zongorán énekkarokat, kamara csoportokat. Rendszeres zenei továbbképzésem olyan folyamatos szakmai fejlődést tesz lehetővé, amivel a tehetséggondozás, tanulásmódszertan, és zenepedagógia innovációinak aktív művelője lehetek.

Célom, hogy a gyerekek életének szerves részévé váljon a muzsikálás, zenehallgatás.

Vallom, hogy a közös éneklés, zenélés felbecsülhetetlen értékkel bír az ember életében, nélküle a teljes élet elképzelhetetlen. A zenélő gyerekeknek nem csak zenei, hanem sok más készsége is fejlődik tanulmányaik során. Ezáltal sokkal sikeresebb, egészségesebb felnőtté válhatnak.

 

Burbucs Edit

Arnold Eszter

Molnárné Egri Júlia

Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Somogyjádon végeztem 1978-ban, majd a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségiztem 1982-ben. Zeneiskolai tanulmányaimat a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában zongora tanszakon 1974-től, fuvola tanszakon 1977-től végeztem. Már általános iskolás koromban számtalan versenyen vettem részt zongoristaként, fuvolistaként, és népdalénekesként egyaránt. Középiskolás koromtól a gimnázium női karának és a somogyjádi Általános Iskola gyermekkarának zongorakísérője voltam. A zenei pálya választásában a családi indíttatáson túl meghatározó volt számomra zeneiskolai, majd főiskolai tanáraim egyénisége, tudása, pedagógiai elhivatottsága. Zongoratanárom Kováts Antalné Kriszta néni, szolfézsból Horváth László, Kutiné Majnai Judit és fuvolatanáraim, Csupor Lászlóné, Marosi István, Nagyné Soltra Mónika majd Tillai Aurél karnagy és zeneszerző, Bánky József zongoraművész. Szakdolgozatomat pszichológiából írtam „Empátia a tanár –diák kapcsolatban” címmel, Báder Edit, Horváth Lajos témavezetőkkel, melyet TDK-ra javasoltak, az utolsó pillanatban azonban mégis a zenetanári pálya mellett döntöttem. 1986-ban Pécsen, a JPTE Tanárképző Főiskolai karon ének- zene- népművelés szakon általános iskolai tanári oklevelet, majd 1991-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zongoratanári oklevelet szereztem. Pályám során gyermekkart, furulyazenekart, harangjáték csoportot vezettem az ének-zene és zongoratanári munkám mellett. A gyermekkarral az Éneklő Ifjúság 1986-1993 versenyen arany és ezüst minősítést szereztünk a furulyazenekarral együtt. Harangjátékos csoportommal a Somogyi Református Egyházkerület számos rendezvényén kaptunk lehetőséget fellépésre.

Tanári munkámban a nem pályára készülő gyerekekkel a Sziporka versenyen, szóló és négykezes kategóriában, valamint a furulyazenekarommal  arany és ezüst minősítést kaptunk 2008-ban.

A Varázscsepp (állami gondozásban és roma származású gyerekek számára tehetségkutató  országos versenyen)  középdöntőbe jutottunk, a nagyszakácsi- osztopáni gyerekekkel.

A pályára készítés mellett fontosnak tartom a hangszertanulás fejlesztő hatását ( koncentráció, kitartó feladatmegoldás) a közismereti tantárgyak tanulásában, és az emberré nevelés lélektani szerepét is.

Magamról: Férjem történelemtanár, szintén Somogyjádon tanít, lányom zeneismeret szakos tanár Mohácson.

Molnárné Egri Júlia zongora, ének-zene-népművelés szakos tanár