A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Szeretnék Neked Zenélni 2024

FELHÍVÁS

a „Szeretnék Neked zenélni” IV. Dél-Dunántúli Regionális Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Találkozójára

Baranya, Somogy, Tolna, és Zala megyék alapfokú művészeti iskoláiban (zeneiskolában) tanuló diákok részére

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola és
a Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány

negyedik alkalommal rendezi meg a „Szeretnék Neked zenélni” Dél-Dunántúli Regionális Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Találkozóját
alapfokú művészeti iskolákban (zeneiskolákban) tanuló értelmi és érzékszervi fogyatékossággal, autizmus spektrumzavarral, hiperaktivitással, figyelemzavarral és Down szindrómával élő diákok részére.

A nevezési díjat átutalással kérjük befizetni az alábbi számlaszámra:
Számlaszám: 11743002-26476014-00000000 (Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány)
Nevezési díj: egyéni nevezés esetén 2500,- Ft/fő, csoportos nevezés esetén 1.500 Ft/fő.
Befizetési határidő: 2023. december 15.

Az átutalás közlemény részében kérjük feltüntetni: „SZNZ”, és a szereplő vagy csoport nevét.
Jelentkezni lehet 2023. október 19-től - 2023. december 15-ig online az intézmény honlapjáról (www.kaposvarizeneiskola.hu) is elérhető https://jelentkezes.kaposvarizeneiskola.edu.hu oldalon.
A jelentkezés során a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni.
Tankerület által vállalt díjfizetés esetén a számlát – egyéni kérés alapján – előre kiállítjuk.
A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A találkozó programjáról a rendezőbizottság – elektronikus úton – részletes tájékoztatót küld a jelentkező iskolák részére.
Esetlegesen felmerült kérdéseiket a szeretneknekedzenelni@gmail.com címre várjuk.

Sikeres és örömteli felkészülést kíván a Rendezőbizottság

A szakmai nap tervezett programja:

9.00-9.15 Regisztráció
9.20 Megnyitó
9.30-12.00 IV. „Szeretnék Neked zenélnI” Dél-Dunántúli Regionális Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Találkozója
Tanulók bemutatják versenydarabjukat.
12.00-13.00 Ebédszünet
13.30 Eredményhirdetés, szakmai beszélgetés
17.00 Esélyegyenlőségi hangverseny, melyen közreműködnek a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ, a Duráczky EGYMI és a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola –AMI tanulói

Részvételi feltételek:

 • Kötelező anyag: A találkozón kötelező anyag nem kerül kiírásra. Minden jelentkező tanuló a saját tudásának és képességeinek figyelembevételével maximum 3 perc időtartamban adhatja elő műsorát. A kottából való játék megengedett.
 • Korcsoport: A résztvevőket korcsoportba nem soroljuk, az értékelés hangszercsoportonként és az SNI-s diagnózis alapján történik. A szereplőket 3 tagú szakmai zsűri értékeli (2 fő gyógypedagógus, 1 fő zenepedagógus) akik az egyéni képességek figyelembevételével építő és támogató értékeléssel kívánják elősegíteni a további zeneiskolai munkát.
 • A találkozó díjai: Emléklap, bronz, ezüst, arany érem minden résztvevőnek a zsűri értékelése alapján. Különdíjakat a szponzori felajánlásoknak megfelelően adhat a zsűri.
 • Nevezési díj: egyéni nevezés esetén 2500,- Ft/fő, csoportos nevezés esetén 1500,- Ft/fő
 • A tanuló nevezése együttesen a jelentkezési lap beküldésével és a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.
 • Az online jelentkezési lapon kért adatok megadása a találkozó sikeres lebonyolítása érdekében szükséges.
 • Csak annak a tanulónak a jelentkezését áll módunkban elfogadni, ahol a szülő az aláírásával igazolja, hogy az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Hozzájáruló nyilatkozat – személyes adatok kezeléséhez” dokumentumokat megismerte és aláírásával elfogadta. A jelentkezést követően a rendszer generálja a nyilatkozatot, melyet aláírás és scannelés után a szeretneknekedzenelni@gmail.com címre kérünk elküldeni.

„A zeneiskolák és a pedagógusok szerepe az SNI-s tanulók tehetséggondozásában”

Nem akkreditált pedagógus továbbképzés a Bázis program keretén belül

A „Szeretnék Neked zenélnI” Dél-Dunántúli Regionális Találkozó egyben nem akkreditált pedagógus továbbképzés is, melynek feltételei az alábbiak:

A 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a (30 pont) teljesíthető az e paragrafus (d) pontjában meghatározottak szerint is, mely a pedagógus továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, és időtartama a 120 órás kötelező képzésbe beszámítható.

A továbbképzés teljesítésének feltételei:

 • A jelentkezési lap beküldése a megadott határidőig.
 • Tanítvány szerepeltetése a találkozón, vagy
 • A találkozó programjának meghallgatása.
 • Jelenléti ív aláírása.

A továbbképzés teljesítéséről igazolást állítunk ki a résztvevőknek.

Jelentkezési határidő: 2023. december 15.

Étkezés:

Étkezési lehetőség az iskolánkhoz közeli HEK étteremben: egy menü 1700,- Ft.
(7400 Kaposvár, Németh István fasor 7.)
Az ebéd fizetése: készpénzben, az étkezés helyszínén lehetséges.
Az igények leadási határideje: 2024. január 15. Az étkezési igényeket valamint a számlaigényeket szeretneknekedzenelni@gmail.com címre várjuk.

Az étterem kérése alapján a megrendelést nem áll módunkban törölni.

Az étterem ajánlata:
1. menü Leves + rántott szelet rizibizivel
2. menü Leves + Rántott sajt, rizs tartármártás

› A Felhívás letöltése PDF formátumban

cross