Év pedagógusa, tanulója

  • PDF
  • Nyomtatás
  • E-mail

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány díja

Az "Év pedagógusa"

A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:

1.) Gyermekközpontú pedagógiai magatartás,
2.) Mely eredményes oktató-nevelő munkával párosul.
3.) Az intézmény közéletében aktív részvétel, innovatív gondolkodás.
4.) Kifogástalan munkaerkölcs.
5.) Olyan eredményesség a pedagógiai munkában, amely egyszerre és mégis differenciáltan hat a különböző képességű növendékek előmenetelére.
6.) Tehetséggondozás

A kiválasztás módja:

1.) Minden tanév május 31-ig a tagozatok külön-külön, a tanárok szakmai indoklásával, a teljes tantestületből 1-1 főt jelölnek.
2.) A tagozatok jelöltjei közül a tantestület titkos szavazással választja meg az "Év pedagógusát", egyszerű szótöbbséggel.
3.) Az "Év pedagógusa" díj nem megosztható. Szavazategyenlőség esetén, az egyenlő szavazatot elért pedagógusok között újabb szavazást kell tartani.

A díjátadás időpontja:

Az "Év pedagógusa" díj, az "Év tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó a kuratórium elnöke, illetve megbízottja.

Az "Év pedagógusa" díj:

1.) Egy vándorserleg, melyre minden évben felvésik a díjat elnyerő pedagógus nevét, és az évszámot. Ez a serleg az iskola tulajdona marad.
2.) Az "Év pedagógusa" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.
3.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.
4.) A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány minden tanévben a díjat nyert pedagógus részére bruttó 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint pénzdíjat biztosít, melyet az alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy megbízottja ad át.
A pénzdíj - a kuratórium döntése alapján, az alapítvány anyagi helyzetétől függően - évente a jelenleginél magasabb összeg is lehet.

A Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány által alapított díj

Az "Év tanulója"

A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:

1.) Kiemelkedő szakmai előmenetel,
2.) Az intézmény közéletében való aktív részvétel,
3.) Folyamatos és dinamikus munkafegyelem (gyakorlási fegyelem).
4.) Előnynek számít, de nem feltétel az országos, regionális és nemzetközi versenyeken való részvétel, az eredmény elérése.

A kiválasztás módja:

1.) Minden tanév május 31-ig a tagozatok külön-külön, a tanárok szakmai indoklásával 2-2 főt jelölnek a saját tagozatukról.
2.) A tagozatok által javasolt jelöltek közül a tantestület titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg az "Év tanulóját".
3.) Az "Év tanulója" díj nem megosztható. Szavazategyenlőség esetén, az egyenlő szavazatot elért diákok között újabb szavazást kell tartani.

Az átadás időpontja:

Az "Év tanulója" díj, az "Év pedagógusa" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó a kuratórium elnöke, illetve megbízottja.

Az "Év tanulója" díj:

1.) Egy vándorserleg, melyre minden évben felvésik a díjat elnyerő tanuló nevét, és az évszámot. Ez a serleg az iskola tulajdona marad.
2.) Az "Év tanulója" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.
3.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.
4.) A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány minden tanévben a díjat nyert tanuló részére tárgyjutalmat biztosít, melyet az alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy megbízottja ad át.
5.) Belföldi tanulmányútra az alapítványhoz benyújtott támogatási kérelem esetén - az alapítvány mindenkori anyagi helyzetétől függően - egy alkalommal támogatásban részesíti.

A Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány által alapított díj


Az év pedagógusa
Az év tanulója
1992/1993. tanév
Bogáthy József (rézfúvós)
Papp Dániel (hegedű)
1993/1994. tanév
Csupor Lászlóné (fuvola)
Skrinyár Eszter (zongora)
1994/1995. tanév
dr. Gallai István (zongora)

Bíró Angéla (klarinét)
Petrás Viktória (zongora)
1995/1996. tanév
Kutiné Majnay Judit (szolfézs)
Papp Dániel (hegedű)
1996/1997. tanév
Csupor László (fuvola)
Fertály Andrea (fuvola)
1997/1998. tanév
Kardos Kálmán (zongora)
Kusz Veronika (szolfézs)
1998/1999. tanév
Hudiné Jovánczai Ágnes (szolfézs)
Papp Viktória (szolfézs)
1999/2000. tanév
Kokas Ferencné (cselló)
Nagy Mira (zongora)
2000/2001. tanév
Tóthné Lukács Edit
(zongora-korrepetítor)
Kokas Dóra (cselló)
2001/2002. tanév
Bogáthy József (rézfúvós)
Kutiné Majnay Judit (szolfézs)
Tallián András (hegedű)

2002/2003. tanév
Csupor László (fuvola)

Kokas Dóra (cselló)
Papp Viktória (fuvola)
2003/2004. tanév
Snyinszky Oktávia (hegedű)
Gadár Ágnes (hegedű)
Somogyi Lili (hegedű)
Kokas Dóra (cselló)
Kovács Anikó (klarinét)
Horváth Miklós (vadászkürt)
2004/2005. tanév
Kardos Kálmán (zongora)
Kovács Anikó (klarinét)
2005/2006. tanév
Snyinszky Oktávia (hegedű)
Biczó Bernadett (hegedű)
2006/2007. tanév
Papócsi Róbert (rézfúvós) Dömötörfi Zsuzsanna (klarinét)
2007/2008. tanév
Fodor Gyula (rézfúvós) Demeter Boldizsár (trombita)
2008/2009. tanév
Fodor Gyula (rézfúvós) Gurgel Fanny (cselló)
2009/2010. tanév
Nagyné Halla Judit (zongora, korrepetítor) Demeter Boldizsár (trombita)
2010/2011. tanév Kutiné Majnay Judit (szolfézs) Lukács Hedvig (gordonka)
2011/2012. tanév Csuka Tímea (gordonka) Gaál Dániel (gordonka)
2012/2013. tanév Szabó Klaudia (klarinét)
Demeter László (trombita)
2013/2014. tanév Tóthné Lukács Edit (zongora) Bálint Anna (fuvola)
2014/2015. tanév Bálintné Farkas Kitti (fuvola) Bányai Vera (gordonka)
2015/2016. tanév Nagyné Halla Judit (zongora) Németh Laura Fanny (klarinét)
2016/2017. tanév Kápolnás Attila Magyary TimótA Liszt Ferenc Zeneiskola által alapított díj

Az "Év legeredményesebb pedagógusa"

A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek megléte szükséges:

1.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, a növendéke (növendékei) által elért I. II. III. helyezés (szóló, kamara, zenekarok, kórusok).
2.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, a növendéke (növendékei) által elért két legjobb szöveges értékelés esetén (kiváló, kiválóan megfelelt, stb.). A harmadik legjobb értékelés csak abban az esetben vehető figyelembe, ha azt nem minden résztvevő kapja (kiemelkedő, színvonalas, stb.).
3.) Nemzetközi versenyen, a növendéke (növendékei) által elért I. II. III. helyezés (szóló, kamara, zenekarok, kórusok).
4.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen kapott tanári különdíj.
5.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi versenyen kapott korrepetítori díj.

A kiválasztás módja:

1.) Minden tanév május 31-ig, a tanszakvezetők véleménye alapján, az iskola vezetősége tesz javaslatot a díj odaítéléséről.
2.) A díj odaítéléséről az iskola vezetősége dönt.
3.) Az "Év legeredményesebb pedagógusa" díj megosztható több versenyhelyezést elért pedagógus között.
4.) A díj nem kerül kiadásra, ha nem értek el eredményt növendékeinek az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, illetve nem volt ilyen rendezvény az adott tanévben.

A díjátadás időpontja:

Az "Év legeredményesebb pedagógusa" díj, az "Év legeredményesebb tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó az iskola igazgatója, illetve megbízottja.

1.) Az "Év legeredményesebb pedagógusa" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.
2.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.
3.) A Liszt Ferenc Zeneiskola a díjat nyert pedagógus részére bruttó 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint pénzdíjat biztosít, melyet az iskola igazgatója, vagy megbízottja ad át. A pénzdíj - az iskola anyagi helyzetétől függően - évente a meghatározott összegnél magasabb is lehet.

"Az év legeredményesebb pedagógusa"

2004/2005. tanév

Snyinszky Oktávia (hegedű)

2005/2006. tanév
Fodor Gyula (rézfúvós)
2006/2007. tanév Kutiné Majnay Judit (szolfézs)
Kokas Ferencné (cselló)
2007/2008. tanév
Papp Tibor (hegedű)
2008/2009. tanév

Dr. Gallai Istvánné (zongora)
Fodor Gyula (rézfúvó)
Horváth Virág (ütő)
Kokas Ferencné (cselló)
Pécsiné Hortobágyi Szilvia (zongora)

2009/2010. tanév Kokas Ferencné (cselló)
Kopasz Csilla (hegedű)
2010/2011. tanév Papp Tibor (hegedű)
2011/2012. tanév Szabó Klaudia (klarinét)
Ján Boglárka (gordonka)
2012/2013. tanév Csuka Tímea (gordonka)
2013/2014. tanév Csuka Tímea (gordonka)
2014/2015. tanév Bálintné Farkas Kitti és Várfalvi-Fodor Éva
2015/2016. tanév Bálintné Farkas Kitti (fuvola)
Csuka Tímea (gordonka)
Várfalvi-Fodor Éva (zongora)
2016/2017. tanév Bálintné Farkas Kitti
Csuka Tímea
Kerekes Béla Szabolcs
Kápolnás Attila
Várfalvi-Fodor Éva


Az "Év legeredményesebb tanulója"

A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:

1.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen elért I. II. III. helyezés.
2.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi versenyen elért két legjobb szöveges értékelést (kiváló, kiválóan megfelelt, stb.) elért növendék. A harmadik legjobb értékelés csak abban az esetben vehető figyelembe, ha azt nem minden résztvevő kapja (kiemelkedő, színvonalas, stb.).
3.) Nemzetközi versenyen elért I. II. III. helyezés.

A kiválasztás módja:

1.) Minden tanév május 31-ig, a tanszakvezetők véleménye alapján, az iskola vezetősége tesz javaslatot a díj odaítéléséről.
2.) A díj odaítéléséről az iskola vezetősége dönt.
3.) Az "Év legeredményesebb tanulója" díj megosztható több versenyhelyezést elért tanuló között.
4.) A díj nem kerül kiadásra, ha nem értek el eredményt növendékeink az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, illetve nem volt ilyen rendezvény az adott tanévben.

A díjátadás időpontja:

Az "Év legeredményesebb pedagógusa" díj, az "Év legeredményesebb tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó az iskola igazgatója, illetve megbízottja.

1.) Az "Év legeredményesebb tanulója" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.
2.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.
3.) A Liszt Ferenc Zeneiskola a díjat nyert tanuló részére tárgyjutalmat biztosít, melyet az iskola igazgatója, vagy megbízottja ad át.

"Az év legeredményesebb tanulója"

2004/2005. tanév
Somogyi Lili (hegedű)
2005/2006. tanév Demeter Boldizsár (trombita)
2006/2007. tanév Bíró Katinka (cselló)
2007/2008. tanév Mohay Anna (cselló)
2008/2009. tanév Béres Katinka (zongora)
Csutorás Karolina (zongora)
Gurgel Fanny (cselló)
Károly Barna Zsolt (cselló)
Somogyi Nóra (ütő)
Szabó Dávid (tenorkürt)
2009/2010. tanév Károly Barna Zsolt (cselló)
Horváth Zsófia (hegedű)
2010/2011. tanév Molnár Dávid (tenorkürt)
2011/2012. tanév Károly Barna Zsolt (gordonka)
2012/2013. tanév Szűcs Lili (gordonka)
2013/2014. tanév Károly Barna Zsolt (gordonka)
2014/2015. tanév Bálint Anna (fuvola)
2015/2016. tanév Lóki Ráhel (fuvola)
Törő Ábris (gordonka)
2016/2017. tanév Szűcs Luca
Törő Ábris
Balla Ábel
Gschwindt Bodó
Kapitány Mátyás
Pallós Vivien
Magyary Timót

 
Ma 2018. március 21., szerda, Benedek napja van. Holnap Beáta, Izolda és Lea napja lesz.

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Szavazások

Milyen rendszerességgel látogatja hangversenyeinket?
 

Ízelítő galériánkból

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com