A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Térítési díj, tandíj

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata


Térítési díj, tandíj befizetése


 


- Az alapfokú művészeti iskolában térítési díjat kell fizetni annak, aki a tanév első napján nem töltötte be a 18. életévét, továbbá a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanulónak.


- Az alapfokú művészeti iskolában tandíjat kell fizetni annak, aki a 22. életévét betöltötte, illetve 6-18 év között, a 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§(1) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén, illetve a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozásért.


- Tandíjat fizet az a tanuló is, aki több művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több tanszak képzésében vesz részt, és nyilatkozatából kiderül, hogy melyik iskolában, melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.


 - A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat kettő egyenlő részletben, október 15-ig, illetve március 15-ig kell megfizetni. A térítési- és tandíjak befizetése a 2017/2018-as tanévtől kizárólag készpénzzel lehetséges az intézményben.


- A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani minden év október 1-jéig, illetve február 25.-ig.


- A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.


 


Térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások:


- Előképzőben heti kettő foglalkozás;


- Első osztálytól hetente minimum négy és maximum hat foglalkozás. A heti hat tanórai foglalkozás időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet.


- Főtárgy,

- Kötelező, vagy kötelezően választható tárgy,

- Választható tárgy,

- Évente egy meghallgatás (vizsga),

- Művészeti alapvizsga,

- Művészeti záróvizsga,

- Egy művészi előadás,

- Évfolyam egyszeri megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén,

- Az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében.


 


- Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt, és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe. Abban az esetben is, ha több művészeti ágra iratkozott be, vagy a tanuló több tanszakra jár, illetve ha több alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe.


Az alapfokú művészeti iskola a nyilatkozatok megtételéhez formanyomtatványt biztosít.

cross