A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Csupor László VIII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvósverseny

V E R S E N Y F E L H Í V Á S

a „ C s u p o r  L á s z l ó ” VI I I . D é l - D u n á n t ú l i R e g i o n á l i s

F a f ú v ó s v e r s e n y r e


Baranya, Somogy, Tolna, és Zala megyék alapfokú művészeti iskoláiban tanuló

diákok részére

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

és a

Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány

nyolcadik alkalommal rendezi meg a Dél-Dunántúli Regionális Fafúvósversenyt

alapfokú művészeti iskolákban tanuló diákok részére.


A kisorsolt betű: U


Az első versenynap eredményei (pdf)


A második versenynap eredményei (pdf)


A harmadik versenynap eredményei (pdf)


 


A verseny időpontja:

2023. március 29. (szerda) – szaxofon, fagott, fagottino, oboa

2023. március 30. (csütörtök) – furulya, klarinét, basszusklarinét, Esz klarinét

2023. március 31. (péntek) – fuvola („Mini” korcsoportban Fife, Fafuvi és Piccolo

is engedélyezett)

N e v e z é s i   h a t á r i d ő :  2023. február 28.


Részletek (pdf)


 


Kottaletöltés:


https://jelentkezes.kaposvarizeneiskola.edu.hu/kottaletoltes/


 


Jelentkezés online:


https://jelentkezes.kaposvarizeneiskola.edu.hu


Műsorfüzet (pdf)


 


A versenyről készült felvételek itt megtekinthetők:


Furulya I. korcsoport


Furulya II. korcsoport


Furulya V. korcsoport


Fuvola mini korcsoport


Fuvola I. korcsoport


Fuvola II. korcsoport


Fuvola III. korcsoport


Fuvola IV. korcsoport


Fuvola V. korcsoport


Fuvola VI. korcsoport


Klarinét I. korcsoport


Klarinét II. korcsoport


Klarinét III. korcsoport


Klarinét IV. korcsoport


Oboa I. korcsoport


Oboa II. korcsoport


Oboa III. korcsoport


Oboa IV. korcsoport


Fagott II. korcsoport


Fagott III. korcsoport


Szaxofon I. korcsoport


Szaxofon II. korcsoport


Szaxofon III. korcsoport


 


 


 


 


 

cross