A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Szeretnék Neked ZenélnI 2022

 


S z e r e t n é k  N e k e d  z e n é l n I ” III . D é l- D u n á n t ú l i

R e g i o n á l i s  S a j á t o s  N e v e l é s i  I g é n y ű  Gy e r m e k e k


T a l á l k o z ó j a


 


Baranya, Somogy, Tolna, és Zala megyék alapfokú művészeti iskoláiban


(zeneiskolában) tanuló diákok részére


 


Időpontja: 2022. december 1. (csütörtök)


Jelentkezni lehet 2022. október 24-től - 2022. november 14-ig online


https://jelentkezes.kaposvarizeneiskola.edu.hu


 


Részletek (pdf)

cross