A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Alapítványunk - archív

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány

Kiemelten közhasznú alapítvány


 


Kuratórium tagjai: Kecskés Miklós, Nagyné Soltra Monika, Törőné Cseke Ildikó


A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány számlaszáma: 11743002-20086907


 


Az alapítvány célja


 


Az alapítvány célja a zenepedagógusok, növendék-zenekarok és a Kaposvári Kamarazenekar külföldi kapcsolatainak elősegítése, a megszerzett tapasztalatok helyi adaptációja. Szakmai továbbképzéseken, külföldi kurzusokon való részvétel támogatása, fiatal hazai tehetségek külföldi tanulmány útjainak és ösztöndíjainak támogatása, zenei versenyek, kiállítások, zenei és néptáncfesztiválok, továbbképzések, szakmai táborok szervezése és támogatása, művészeti lap kiadása.


Az alapítvány célja tovább olyan alapfokú művészetoktatási intézmény létrehozása, amely az állami oktatási feladat átvállalásával a nemzeti alaptantervnek megfelelő alapfokú művészeti oktatást folytat, a vokális és hangszeres zene, a csoportos zenélés, a kórusművészet, a tánc- és képzőművészet területén. Az alapítvány által működtetett iskola neve: Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.


  


A Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány által alapított díj


Az "Év pedagógusa"


 


A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:


1.) Gyermekközpontú pedagógiai magatartás,

2.) Mely eredményes oktató-nevelő munkával párosul.

3.) Az intézmény közéletében aktív részvétel, innovatív gondolkodás.

4.) Kifogástalan munkaerkölcs.

5.) Olyan eredményesség a pedagógiai munkában, amely egyszerre és mégis differenciáltan hat a különböző képességű növendékek előmenetelére.

6.) Tehetséggondozás


 


A kiválasztás módja:


1.) Minden tanév május 31-ig a tagozatok külön-külön, a tanárok szakmai indoklásával, a teljes tantestületből 1-1 főt jelölnek.

2.) A tagozatok jelöltjei közül a tantestület titkos szavazással választja meg az "Év pedagógusát", egyszerű szótöbbséggel.

3.) Az "Év pedagógusa" díj nem megosztható. Szavazategyenlőség esetén, az egyenlő szavazatot elért pedagógusok között újabb szavazást kell tartani.


 


A díjátadás időpontja:


Az ""Év pedagógusa" díj, az "Év tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó a kuratórium elnöke, illetve megbízottja.


 


Az "Év pedagógusa" díj:


1.) Egy vándorserleg, melyre minden évben felvésik a díjat elnyerő pedagógus nevét, és az évszámot. Ez a serleg az iskola tulajdona marad.

2.) Az "Év pedagógusa" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.

3.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.

4.) A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány minden tanévben a díjat nyert pedagógus részére bruttó 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint pénzdíjat biztosít, melyet az alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy megbízottja ad át.

A pénzdíj - a kuratórium döntése alapján, az alapítvány anyagi helyzetétől függően - évente a jelenleginél magasabb összeg is lehet.


  


A Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány által alapított díj


Az "Év tanulója"


A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:


1.) Kiemelkedő szakmai előmenetel,

2.) Az intézmény közéletében való aktív részvétel,

3.) Folyamatos és dinamikus munkafegyelem (gyakorlási fegyelem).

4.) Előnynek számít, de nem feltétel az országos, regionális és nemzetközi versenyeken való részvétel, az eredmény elérése.


 


A kiválasztás módja:


1.) Minden tanév május 31-ig a tagozatok külön-külön, a tanárok szakmai indoklásával 2-2 főt jelölnek a saját tagozatukról.

2.) A tagozatok által javasolt jelöltek közül a tantestület titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg az "Év tanulóját".

3.) Az "Év tanulója" díj nem megosztható. Szavazategyenlőség esetén, az egyenlő szavazatot elért diákok között újabb szavazást kell tartani.


 


Az átadás időpontja:


Az "Év tanulója" díj, az "Év pedagógusa" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó a kuratórium elnöke, illetve megbízottja.


 


Az "Év tanulója" díj:


1.) Egy vándorserleg, melyre minden évben felvésik a díjat elnyerő tanuló nevét, és az évszámot. Ez a serleg az iskola tulajdona marad.

2.) Az "Év tanulója" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.

3.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.

4.) A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány minden tanévben a díjat nyert tanuló részére tárgyjutalmat biztosít, melyet az alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy megbízottja ad át.

5.) Belföldi tanulmányútra az alapítványhoz benyújtott támogatási kérelem esetén - az alapítvány mindenkori anyagi helyzetétől függően - egy alkalommal támogatásban részesíti.


 


A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése


  


  


 


2009. évi egyszerűsített éves beszámoló


 

cross