A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLLÁSHIRDETÉS - ütőtanár (2014)


 


ÁLLÁSHIRDETÉS


A Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet


ütőtanár


munkakör betöltésére. 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 2015. február 10-ig, részfoglalkozás 2015. február 11-től június 30-ig.


A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.


A munkakörbe tartozó feladatok:

Ütő hangszer és kamarazene tanítása, egyéni munkaköri leírás alapján, valamint az oktatáshoz tartózó adminisztrációs feladatok.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek: Főiskolai, vagy egyetemi ütőtanári végzettség, büntetlen előélet.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: diplomamásolat, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).


A munkakör betöltésének időpontja: 2014. december 1.


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 20.


Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 182-53/2014/KLIK/139, valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár.

Vagy:

Elektronikus úton Nagyné Soltra Monika intézményvezető részére a lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu E-mail címre.

Vagy:

Személyesen: Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21.


A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes elbeszélgetés a pályázóval, hangszeres bemutatkozás, meghallgatás.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 27.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk kérhetők Nagyné Soltra Monika igazgatótól a 82/512-762, vagy a 06/30/3577212 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ szerezhető a www.kaposvarizeneiskola.hu honlapon.


Kaposvár, 2014. október 24.


Nagyné Soltra Monika

igazgató

cross