A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Év pedagógusa, tanulója - archív

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány díja


Az "Év pedagógusa"


A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:


1.) Gyermekközpontú pedagógiai magatartás,

2.) Mely eredményes oktató-nevelő munkával párosul.

3.) Az intézmény közéletében aktív részvétel, innovatív gondolkodás.

4.) Kifogástalan munkaerkölcs.

5.) Olyan eredményesség a pedagógiai munkában, amely egyszerre és mégis differenciáltan hat a különböző képességű növendékek előmenetelére.

6.) Tehetséggondozás


A kiválasztás módja:


1.) Minden tanév május 31-ig a tagozatok külön-külön, a tanárok szakmai indoklásával, a teljes tantestületből 1-1 főt jelölnek.

2.) A tagozatok jelöltjei közül a tantestület titkos szavazással választja meg az "Év pedagógusát", egyszerű szótöbbséggel.

3.) Az "Év pedagógusa" díj nem megosztható. Szavazategyenlőség esetén, az egyenlő szavazatot elért pedagógusok között újabb szavazást kell tartani.


A díjátadás időpontja:


Az "Év pedagógusa" díj, az "Év tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó a kuratórium elnöke, illetve megbízottja.


Az "Év pedagógusa" díj:


1.) Egy vándorserleg, melyre minden évben felvésik a díjat elnyerő pedagógus nevét, és az évszámot. Ez a serleg az iskola tulajdona marad.

2.) Az "Év pedagógusa" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.

3.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.

4.) A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány minden tanévben a díjat nyert pedagógus részére bruttó 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint pénzdíjat biztosít, melyet az alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy megbízottja ad át.

A pénzdíj - a kuratórium döntése alapján, az alapítvány anyagi helyzetétől függően - évente a jelenleginél magasabb összeg is lehet.


A Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány által alapított díj


Az "Év tanulója"


A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:


1.) Kiemelkedő szakmai előmenetel,

2.) Az intézmény közéletében való aktív részvétel,

3.) Folyamatos és dinamikus munkafegyelem (gyakorlási fegyelem).

4.) Előnynek számít, de nem feltétel az országos, regionális és nemzetközi versenyeken való részvétel, az eredmény elérése.


A kiválasztás módja:


1.) Minden tanév május 31-ig a tagozatok külön-külön, a tanárok szakmai indoklásával 2-2 főt jelölnek a saját tagozatukról.

2.) A tagozatok által javasolt jelöltek közül a tantestület titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg az "Év tanulóját".

3.) Az "Év tanulója" díj nem megosztható. Szavazategyenlőség esetén, az egyenlő szavazatot elért diákok között újabb szavazást kell tartani.


Az átadás időpontja:


Az "Év tanulója" díj, az "Év pedagógusa" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó a kuratórium elnöke, illetve megbízottja.


Az "Év tanulója" díj:


1.) Egy vándorserleg, melyre minden évben felvésik a díjat elnyerő tanuló nevét, és az évszámot. Ez a serleg az iskola tulajdona marad.

2.) Az "Év tanulója" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.

3.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.

4.) A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány minden tanévben a díjat nyert tanuló részére tárgyjutalmat biztosít, melyet az alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy megbízottja ad át.

5.) Belföldi tanulmányútra az alapítványhoz benyújtott támogatási kérelem esetén - az alapítvány mindenkori anyagi helyzetétől függően - egy alkalommal támogatásban részesíti.


A Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány által alapított díj


 


 Az év pedagógusaAz év tanulója
1992/1993. tanévBogáthy József (rézfúvós)Papp Dániel (hegedű)
1993/1994. tanévCsupor Lászlóné (fuvola)Skrinyár Eszter (zongora)
1994/1995. tanévdr. Gallai István (zongora)Bíró Angéla (klarinét)

Petrás Viktória (zongora)
1995/1996. tanévKutiné Majnay Judit (szolfézs)Papp Dániel (hegedű)
1996/1997. tanévCsupor László (fuvola)Fertály Andrea (fuvola)
1997/1998. tanévKardos Kálmán (zongora)Kusz Veronika (szolfézs)
1998/1999. tanévHudiné Jovánczai Ágnes (szolfézs)Papp Viktória (szolfézs)
1999/2000. tanévKokas Ferencné (cselló)Nagy Mira (zongora)
2000/2001. tanévTóthné Lukács Edit

(zongora-korrepetítor)
Kokas Dóra (cselló)
2001/2002. tanévBogáthy József (rézfúvós)

Kutiné Majnay Judit (szolfézs)
Tallián András (hegedű)
2002/2003. tanévCsupor László (fuvola)Kokas Dóra (cselló)

Papp Viktória (fuvola)
2003/2004. tanévSnyinszky Oktávia (hegedű)Gadár Ágnes (hegedű)

Somogyi Lili (hegedű)

Kokas Dóra (cselló)

Kovács Anikó (klarinét)

Horváth Miklós (vadászkürt)
2004/2005. tanévKardos Kálmán (zongora)Kovács Anikó (klarinét)
2005/2006. tanévSnyinszky Oktávia (hegedű)Biczó Bernadett (hegedű)
2006/2007. tanévPapócsi Róbert (rézfúvós)Dömötörfi Zsuzsanna (klarinét)
2007/2008. tanévFodor Gyula (rézfúvós)Demeter Boldizsár (trombita)
2008/2009. tanévFodor Gyula (rézfúvós)Gurgel Fanny (cselló)
2009/2010. tanévNagyné Halla Judit (zongora, korrepetítor)Demeter Boldizsár (trombita)
2010/2011. tanévKutiné Majnay Judit (szolfézs)Lukács Hedvig (gordonka)
2011/2012. tanévCsuka Tímea (gordonka)Gaál Dániel (gordonka)
2012/2013. tanévSzabó Klaudia (klarinét)Demeter László (trombita)
2013/2014. tanévTóthné Lukács Edit (zongora)Bálint Anna (fuvola)
2014/2015. tanévBálintné Farkas Kitti (fuvola)Bányai Vera (gordonka)
2015/2016. tanévNagyné Halla Judit (zongora)Németh Laura Fanny (klarinét)
2016/2017. tanévKápolnás AttilaMagyary Timót


A Liszt Ferenc Zeneiskola által alapított díj


Az "Év legeredményesebb pedagógusa"


 


A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek megléte szükséges:


1.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, a növendéke (növendékei) által elért I. II. III. helyezés (szóló, kamara, zenekarok, kórusok).

2.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, a növendéke (növendékei) által elért két legjobb szöveges értékelés esetén (kiváló, kiválóan megfelelt, stb.). A harmadik legjobb értékelés csak abban az esetben vehető figyelembe, ha azt nem minden résztvevő kapja (kiemelkedő, színvonalas, stb.).

3.) Nemzetközi versenyen, a növendéke (növendékei) által elért I. II. III. helyezés (szóló, kamara, zenekarok, kórusok).

4.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen kapott tanári különdíj.

5.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi versenyen kapott korrepetítori díj.


A kiválasztás módja:


1.) Minden tanév május 31-ig, a tanszakvezetők véleménye alapján, az iskola vezetősége tesz javaslatot a díj odaítéléséről.

2.) A díj odaítéléséről az iskola vezetősége dönt.

3.) Az "Év legeredményesebb pedagógusa" díj megosztható több versenyhelyezést elért pedagógus között.

4.) A díj nem kerül kiadásra, ha nem értek el eredményt növendékeinek az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, illetve nem volt ilyen rendezvény az adott tanévben.


A díjátadás időpontja:


Az "Év legeredményesebb pedagógusa" díj, az "Év legeredményesebb tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó az iskola igazgatója, illetve megbízottja.


1.) Az "Év legeredményesebb pedagógusa" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.

2.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.

3.) A Liszt Ferenc Zeneiskola a díjat nyert pedagógus részére bruttó 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint pénzdíjat biztosít, melyet az iskola igazgatója, vagy megbízottja ad át. A pénzdíj - az iskola anyagi helyzetétől függően - évente a meghatározott összegnél magasabb is lehet.


"Az év legeredményesebb pedagógusa"


 

2004/2005. tanévSnyinszky Oktávia (hegedű)
2005/2006. tanévFodor Gyula (rézfúvós)
2006/2007. tanévKutiné Majnay Judit (szolfézs)

Kokas Ferencné (cselló)
2007/2008. tanévPapp Tibor (hegedű)
2008/2009. tanévDr. Gallai Istvánné (zongora)

Fodor Gyula (rézfúvó)

Horváth Virág (ütő)

Kokas Ferencné (cselló)

Pécsiné Hortobágyi Szilvia (zongora)
2009/2010. tanévKokas Ferencné (cselló)

Kopasz Csilla (hegedű)
2010/2011. tanévPapp Tibor (hegedű)
2011/2012. tanévSzabó Klaudia (klarinét)

Ján Boglárka (gordonka)
2012/2013. tanévCsuka Tímea (gordonka)
2013/2014. tanévCsuka Tímea (gordonka)
2014/2015. tanévBálintné Farkas Kitti és Várfalvi-Fodor Éva
2015/2016. tanévBálintné Farkas Kitti (fuvola)

Csuka Tímea (gordonka)

Várfalvi-Fodor Éva (zongora)
2016/2017. tanévBálintné Farkas Kitti

Csuka Tímea

Kerekes Béla Szabolcs

Kápolnás Attila

Várfalvi-Fodor Éva


 


Az "Év legeredményesebb tanulója"


A cím elnyeréséhez az alábbi feltételek együttes megléte szükséges:


1.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen elért I. II. III. helyezés.

2.) Az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi versenyen elért két legjobb szöveges értékelést (kiváló, kiválóan megfelelt, stb.) elért növendék. A harmadik legjobb értékelés csak abban az esetben vehető figyelembe, ha azt nem minden résztvevő kapja (kiemelkedő, színvonalas, stb.).

3.) Nemzetközi versenyen elért I. II. III. helyezés.


A kiválasztás módja:


1.) Minden tanév május 31-ig, a tanszakvezetők véleménye alapján, az iskola vezetősége tesz javaslatot a díj odaítéléséről.

2.) A díj odaítéléséről az iskola vezetősége dönt.

3.) Az "Év legeredményesebb tanulója" díj megosztható több versenyhelyezést elért tanuló között.

4.) A díj nem kerül kiadásra, ha nem értek el eredményt növendékeink az Oktatási Minisztérium által, a Magyar Közlönyben meghirdetett Országos Tanulmányi Versenyen, illetve nem volt ilyen rendezvény az adott tanévben.


A díjátadás időpontja:


Az "Év legeredményesebb pedagógusa" díj, az "Év legeredményesebb tanulója" díjjal együtt, a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. Az átadó az iskola igazgatója, illetve megbízottja.


1.) Az "Év legeredményesebb tanulója" erre az alkalomra tervezett, bekeretezett oklevelet kap, ami saját tulajdonát képezi.

2.) Az iskola előterében elhelyezett táblán a neve fel lesz tüntetve.

3.) A Liszt Ferenc Zeneiskola a díjat nyert tanuló részére tárgyjutalmat biztosít, melyet az iskola igazgatója, vagy megbízottja ad át.


"Az év legeredményesebb tanulója"

2004/2005. tanévSomogyi Lili (hegedű)
2005/2006. tanévDemeter Boldizsár (trombita)
2006/2007. tanévBíró Katinka (cselló)
2007/2008. tanévMohay Anna (cselló)
2008/2009. tanévBéres Katinka (zongora)

Csutorás Karolina (zongora)

Gurgel Fanny (cselló)

Károly Barna Zsolt (cselló)

Somogyi Nóra (ütő)

Szabó Dávid (tenorkürt)
2009/2010. tanévKároly Barna Zsolt (cselló)

Horváth Zsófia (hegedű)
2010/2011. tanévMolnár Dávid (tenorkürt)
2011/2012. tanévKároly Barna Zsolt (gordonka)
2012/2013. tanévSzűcs Lili (gordonka)
2013/2014. tanévKároly Barna Zsolt (gordonka)
2014/2015. tanévBálint Anna (fuvola)
2015/2016. tanévLóki Ráhel (fuvola)

Törő Ábris (gordonka)
2016/2017. tanévSzűcs Luca

Törő Ábris

Balla Ábel

Gschwindt Bodó

Kapitány Mátyás

Pallós Vivien

Magyary Timót


 

cross