A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Minőségirányítási program

Minőségpolitikai nyilatkozat


A Liszt Ferenc Zeneiskola fontos célkitűzése partnereink megelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk eredményességének folyamatos fenntartása.


Az iskola törekszik a művészetoktatási piacon elfoglalt helyének megtartására és lehetőség szerint növekvő részesedés megszerzésére.

Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha versenyképes, hibátlan szolgáltatást nyújtunk partnereink számára a szerződésekben vállalt kötelezettségeink maradéktalan betartásával.


Ezért rugalmasan alkalmazkodunk partnereink elvárásaihoz és igényeihez, feladatainkat mindenkor magas színvonalon teljesítjük.


Mindent megteszünk azért, hogy partnereink feltétlen megbízható és korrekt pedagógusokat és művészeket találjanak bennünk.


A tantestület kiemelt jelentőséget tulajdonít a harmonikus emberi kapcsolatok kialakításának. Alapelvünk: kellemes támogató, biztonságot nyújtó légkörben, jó színvonalú pedagógiai munka révén, megbízható, alapos, továbbfejleszthető ismeretek, képességek és készségek birtokába jussanak tanítványaink.


Törekszünk arra, hogy általános emberi és művészi értékek közvetítésével formáljuk tanulóink személyiségét és viselkedését.


Az iskola vezetősége felelősséget vállal azért, hogy a művészetoktatási tevékenységet az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyel körülmények között végezzük. Ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat.


A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan hatásos minőségirányítási rendszert kívánunk bevezetni és működtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, s ennek következtében partnereink megelégedettségét.


Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minőségéért, a hibás szolgáltatás megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység megszüntetéséért.


Hosszú távú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítóinkkal, akik azonosulnak iskolánk minőségi célkitűzéseivel. Elvárjuk tőlük, hogy munkájukat a Liszt Ferenc Zeneiskola minőségügyi követelményeinek megfelelően végezzék, és folyamatosan fejlesszék, hiszen tevékenységünk szerves részét képezik.


A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetőség támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést.


Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is.


Elvárjuk, hogy minden munkatárs személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a fenti minőségpolitika megvalósításához és az iskola sikeréhez.Kaposvár, 2006. október 01.Kokas Ferenc

igazgató

cross