A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatási anyag

  • Nyitólap
  • »
  • Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatási anyag

Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatási anyag


a

Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.)

rendezvényeinek idejére


 


1. Törvényi szabályozás:


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Versenyszabályzat az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyekre.


 


2. Tűzjelzés, káreset, baleset jelzése:


» Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni.


» Tűz jelzéséhez rendelkezésre áll:


• az intézmény minden híradástechnikai berendezése,

• épületen belül csengő,

• az intézmény udvarán tartózkodó személyautók segítségnyújtás céljából.


» Tűzjelzés az épületen belül:


• Szaggatott csengetés

• Hangos szóbeli felszólítás az épület elhagyására

• Telefonon jelezni a tűzoltóság, vagy rendőrség felé a tűz észlelését


» Tűzjelző berendezések helye:


• Csengő: a hangversenyterem oldalsó két bejárata közti fali villanyóra szekrényben

• Telefon: portán, az emeleti irodákban, titkárságon

• Telefonszám: 105 (112)


» A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:


• a tűzeset, káreset pontos helyét (címét)

• mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet

• emberélet veszélyben van-e

• a jelző személy nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát (82/512-762, vagy mobil szám)


 


3. Tűzoltó készülékek jellemzői:


» A tűzoltó készülékek színe vörös, hengeres tartály alakú, tömege üzemképes állapotban kb. 20 kg.


» Iskolánkban porral oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve.


» A porral oltó készülék jellemzői: Oltóanyaga por alakú, szilárd anyag, mely elsősorban éghető folyadékok, gázok, valamint a villamos feszültség alatt álló berendezések tüzeinek oltására, újabb típusuk szilárd anyagok oltására is alkalmazható.


 


4. A tűzoltó készülék használata:


1. A biztosító elemet távolítsa el


2. Üssön a beütő gombra


3. Nyomja meg az oltópisztoly karját


4. Az oltóanyagot nem szabad közvetlenül a tűzgócra fújni, mert az erős nyomás szétfújja a lángot, melytől újabb gócok keletkezhetnek. Ezért az oltást mindig a tűzgóc körüli részen kell megkezdeni, majd fokozatosan kell haladni a góc felé.


5. Lehetőleg tanuló ne használja a készüléket, felnőtt segítségét kell kérni.


 


5. Tűzoltó készülékek elhelyezése az épületben:


» Emelet: a tanári szoba feljárója mellett (1-es tanterem melletti falon)


» Földszint:


1. karzati feljáró és a mellékhelyiségek felé vezető folyosói falon 

2. a hangversenyterem melletti folyosón, az összekötő ajtón

3. a hátsó folyosón, a 12-es és a 13-as tantermek közötti falon


» Alagsor: a lépcsővel szemben, a mellékhelyiségek ajtaja mellett


 


6. Menekülési útvonal:


» Az útvonal rajza ki van függesztve az iskola fogadóterében, valamint az emeleti tanári helyiségben. Kérjük, hogy megérkezéskor a menekülési útvonal rajzát mindenki ismerje meg.


» Az épület hátsó bejárata rendszeresen zárva van, vagyonvédelmi okokból. Az ajtó mellett, kis piros, üvegajtós dobozban van elhelyezve a kulcsa. Veszély esetén a dobozhoz erősített kis kalapáccsal az üveget be kell törni, így a kulcshoz rögtön hozzá lehet férni, és az ajtót kinyitni. Szükség esetén a portás a hátsó ajtót kinyitja.


 


7. Biztonsági intézkedések:


» Az iskola épületében dohányozni szigorúan tilos. A kijelölt dohányzóhely az épület és az udvari parkoló közti terület, a konténer mellett, melyet tábla is jelez.


» Az iskola udvarában lévő parkolót csak a behajtási engedéllyel rendelkező munkatársak vehetik igénybe. Rendezvények ideje alatt a rendezvény résztvevői is parkolhatnak az iskola udvarán, saját felelősségre. Járművel max. 5 km/h sebességgel lehet az intézmény területén belül közlekedni. Behajtásnál fokozottan figyelni kell a járókelőkre, mert külön járda nem áll rendelkezésre.


» A tantermeket biztonsági okokból, - amennyiben nem tartózkodik bent senki - zárva kell tartani. A tantermek kulcsát a portán le kell adni.


» A tantermek elhagyása előtt az ablakokat be kell csukni.


» A tantermekben a villanyt és az elektromos készülékeket használat után ki kell kapcsolni.


» A mellékhelyiségekben a vizet és a villanyt használat után el kell zárni.


» A tantermek berendezési tárgyaira, és a hangszerek épségére fokozottan ügyelni kell.


» Az egész épület területén ügyeljünk a rendre és a tisztaságra.


» Amennyiben valamilyen meghibásodást észlelnek, azonnal szólni kell az iskola egyik alkalmazottjának, aki gondoskodik a hiba mielőbbi kijavításáról.


 


8. Záradék:


A fenti rendelkezések ismerete és betartása elősegíti, hogy iskolánkban a rendezvények ideje alatt biztonságosan, jó hangulatban töltsék el az időt vendégeink. Kérjük, hogy - miután megérkeztek a rendezvény helyszínére – a portán elhelyezett jelenléti íven aláírásukkal igazolják, hogy a munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat megismerték, azokat betartják. Káreset, baleset esetén az intézmény vezetése felelősséget nem vállal.


Kaposvár, 2009. január 6.


Kokas Ferenc

igazgató

cross