A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Nagy Tamás

Nagy Tamás igazgató, szolfézs

Iskolai végzettsége:    szolfézs, zeneelmélet-karvezetés tanár, okleveles ének-zene tanár, közoktatási vezető és szakértő.

Szakmai szervezetekben való tisztségeim:

  • Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége:

Somogy megyei elnök, Országos elnökségi tag

  • Nemzeti Pedagógus Kar:

Somogy Megyei Szervezet: területi küldött

  • Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület:

Művészeti tagozat vezetője

  • Kaposvári Fúvósok Egyesület:

Elnöke

  • Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezetének:

Elnökségi tagja

Közel 30 éves munkám gyümölcseként számos tanítványom van jelenleg is a zenei pályán, vagy tanul neves magyar, ill. külföldi egyetemeken. Jelenleg három hangszeren játszom, ezen kívül nagy örömmel vezetem a szolfézs tudományába kis növendékeimet.

A pedagógus életpályamodell bevezetése óta az Oktatási Hivatal szakértőjeként is tevékenykedem. Folyamatosan képzem magam, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken veszek részt. Legutóbb 2023-ban sikeresen végeztem el a (mester3) Komplex szakértői képzést.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjeként nevemhez fűződik, a Muzsikál Kaposvár Művészeti Alapítvány és a Kaposvári Fúvósok Egyesület életre hívása. Sokat teszek azért, hogy a kaposvári zenei élet ne csak helyi szinten, hanem országosan is elismert legyen. Rendszeres résztvevői rendezvényeinknek nem csak a helyi médiák, hanem az országos közszolgálati csatornák és rádiók is. Minden nyilatkozatomban felhívom a nagyközönség figyelmét szülővárosom értékeire és ezeket büszkén népszerűsítem.

Fontosnak tartom, hogy személyes példamutatással szervezzünk programokat, bekapcsolva a városban élő sérült gyermekeket is. A „Fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja” alkalmából „Esélyegyenlőségi koncertet” szervezünk minden évben.

Rendszeresek gyűjtési akcióink, ill. jótékonysági koncertjeink, melyeket rászoruló, szükségben lévő emberek, szervezetek számára szervezünk.

2017-ben nyerte el az általam vezetett intézmény az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitűntető címet, az itt folyó magas színvonalú szakmai munka elismeréseként, melyet a mai napig sikerült megőriznünk.

  1. évben a Liszt Ferenc Zeneiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár címet kapta.

2018/2019 tanévtől folyamatosan új telephelyekkel bővítjük intézményünket.

2019/2020 tanévben a Liszt Ferenc Zeniskola tantestülete az év tanárává választott.

2020-ban alapítottam a Fekete István Vadászkamara Kürtegyüttest, mely aktív szerepet vállal a régió vadászati és kulturális rendezvényein.

Első alkalommal 2020 augusztus 22-én a VII Nemzeti Vadászkürt Versenyen (Kecskeméten) zsűriztem.

Majd 2021 szeptember 26-án Budapesten az EGY A TERMÉSZETTEL Vadászati és Természeti Világkiállítás Nemzetközi Kürtversenyének zsűrijébe kaptam felkérést.

Vezetői tevékenységem alatt még nyitottabbá és népszerűbbé vált az intézmény. Társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, valamint közoktatási intézményekkel együttműködési megállapodások megkötését kezdeményeztem. Büszke vagyok arra, hogy iskolánk számára először 2020-ban sikerült egy jelentős kormányzati támogatáshoz jutni. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő úr módosító indítványának köszönhetően ez a folyamat 2023-ban folytatódott, hisz újabb támogatást kapunk segítségével. Igy végre szép és méltó körülményeket sikerült teremteni a kaposvári és zselici fiatalok zenei neveléséhez.

Szívügyemnek tekintem a magyar zenei örökségünk és nemzeti hagyományaink megőrzését és annak továbbadását a következő generációk számára. Nekünk magyaroknak a nyelvünk és a csodálatos népdal kincsünk egyedülálló érték és adomány, melyet gondoznunk és ápolnunk kell. Kodály szavait szeretném tevékenységemmel megvalósítani ebben a régióban:

 

„Legyen a zene mindenkié”

cross