A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

További rendelkezések

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezések:


 I.sz. melléklet: A Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirata
II.sz. melléklet: Munkaköri leírások (személyi anyagban)
III.sz. melléklet: Szülői Munkaközösség SZMSZ-e
IV.sz. melléklet: Diákönkormányzat SZMSZ-e
V.sz. melléklet: Közalkalmazotti Tanács SZMSZ-e
VI.sz. melléklet: Jutalom elosztásának elvei, minőségi kereset-kiegészítés pontrendszer alapján
VII.sz. melléklet: Belső ellenőrzés szabályai
VIII.sz. melléklet: Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány díja: Év pedagógusa - Év növendéke
IX.sz. melléklet: A Liszt Ferenc Zeneiskola AMI díja: Év legeredményesebb pedagógusa, tanulója
X.sz. melléklet: Minőségirányítási Program
XI.sz. melléklet: Házirend
XII.sz. melléklet: Behajtási engedély; Belépési és benntartózkodási engedély (Belső szabályozás)
XIII.sz. melléklet: Hangszerek kölcsönzése, bérbeadása
XIV.sz. melléklet: Könyvtárhasználat rendje (Gyűjtőköri szabályzat)
XV.sz. melléklet: Kulcsnyilvántartás
XVI.sz. melléklet: Az intézmény bérbeadási rendelete
XVII.sz. melléklet: Óvó-védő előírások (bombariadó, tűz- és érintésvédelem, munkavédelem, munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje)
XVIII.sz. melléklet: Igazgatói utasítás a titkárság működési rendjéről
XIX.sz. melléklet: Pályáztatási szabályzat
XX.sz. melléklet: A Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hivatalos bélyegzőinek nyilvántartása, használati rendje
XXI.sz. melléklet: A Liszt Ferenc Zeneiskola zenekarainak, utánpótlás zenekarainak, kamaracsoportjainak a szerepléseikre vonatkozó belső szabályzata
XXII.sz. melléklet: A Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pénzügyi szabályzatai
XXIII.sz. melléklet: Adatvédelmi szabályzat
XXIV.sz. melléklet: Iratkezelés szabályai
XXV.sz. melléklet: Leltárkészítési és leltározási szabályzat
XXVI.sz. melléklet: Felesleges vagyontárgyak hasznosítása, selejtezésének szabályzata
XXVII.sz. melléklet: Szoftvervédelmi szabályzat
XXVIII.sz. melléklete: Térítési díj, tandíj
XXIX.sz. melléklet: Kötelező továbbképzés
XXX.sz. melléklet: A Liszt Ferenc Zeneiskola AMI alapfeladat-ellátása, túlóra
XXXI.sz. melléklet: Feuve
XXXII.sz. melléklet: Versenyek finanszírozása, külföldi utak
XXXIII.sz. melléklet: A munkaidő-nyilvántartás eljárási szabályzata
XXXIV.sz. melléklet: Dohányzási szabályzat
XXXV.sz. melléklet: Teljesítményértékelési szabályzat - vezetők és pedagógusok
XXXVI.sz. melléklet: Gyakornoki szabályzat


cross