A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú művészeti iskola logója
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 2024

Lezajlottak a XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi válogatói. 

A versenybizottság döntése alapján az 55  pont és az 55 pont fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek részt a XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny döntőjén.

Az országos döntő nevezési határideje: 2024. március 13. éjfél.

VERSENYPROGRAM

Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040062
7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21.
Telefon: 82/512-762
E-mail: jeneykaposvar@gmail.com
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu


A verseny célja: Az alapfokú fuvolaoktatás eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: gyakorlati verseny

A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő - elődöntő, döntő formában, nem kieséses
rendszerben.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az
azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi
díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés)
a nevező intézmény gondoskodik.

Nevezés feltételei:
A versenyre nem nevezhetnek: Korábban zeneművészeti szakiskolai vagy főiskolai
tanulmányokat folytatott, illetve ezen intézmények előkészítő tanfolyamain tanuló alapfokú
művészeti iskolai tanulók.
A versenyzők alsó korhatára: Azok a tanulók indulhatnak a versenyen, akik legalább két
zeneiskolai évfolyam követelményét teljesítették. A hangszeres előképző 1. és hangszeres
előképző 2. évfolyamokat külön évfolyamként kell figyelembe venni.
Minden jelentkező a korosztályának, illetve a korcsoportba sorolás megkötéseinek figyelembe
vételével indulhat a versenyen. A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.
A versenyzőknek a rendezvényen be kell mutatni a versenyműsor eredeti kottáját.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2012. szeptember 1-jén, illetve utána,
II. korcsoport: 2011. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2010. szeptember 1-je és 2011. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2009. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31. között,
V. korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31. között,
VI. korcsoport: 2002. április 12. és 2007. augusztus 31. között született tanulók.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny követelményei:
A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.
A kötelező és a szabadon választott mű egymástól eltérő stílusú, karakterű és korszakból való
legyen. Amennyiben a kötelező dararab etűd, akkor ezeket a megkötéseket az etűddel
kapcsolatosan nem kell figyelembe venni.
A területi válogatón az országos elődöntő anyagát kell előadni, mely az országos döntőre nem
változtatható meg.
A műsoridő a kötelező és a szabadon választott mű együttes időtartama fordulónként.
A műsoridő betartása kötelező!
A versenybizottság időtúllépés esetén a produkciót leállítja.
A versenyen csak „C” fuvola használható. Kanyarfej és omegafej használata megengedett.
A kötelezően előadandó műveket a megjelölt kiadású kottákból kell megtanulni, amennyiben
ez a versenykiírásban megjelölésre kerül.
A hangszeres tanár nem tartózkodhat a színpadon (nem lapozhat a zongorakísérőnek sem)
növendéke előadása alatt.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

I. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező mű:
C. Ciardi: d-moll etűd
(Bántai: Válogatott etűdök fuvolára I. 19. etűd EMB Z. 8591)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 4 perc.

Döntő:
Kötelező mű:
H. Purcell: A Pásztor
(Bántai-Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára zongorakísérettel EMB Z. 8959)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 4 perc.

II. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező mű:
C. Ciardi: g-moll etűd
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 5 perc.

Döntő:
Kötelező mű:
H. Purcell: The Navis - (ismétléssel)
(Bántai-Kovács: Fuvolamuzsika II. EMB Z. 8732)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 5 perc.

III. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező mű:
E. Köhler: f-moll etűd
(Bántai: Válogatott etűdök fuvolára II. 7. etűd EMB Z. 8592)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 7 perc.
(Bántai: Válogatott etűdök fuvolára I. 33. etűd EMB Z. 8591)

Döntő:
Kötelező mű:
G. Ph.Telemann: Menüett II. (az első része ismételve a második fele ismétlés nélkül,
Menuet I. da Capo al Fine nélkül)
(Nagy Olivér: Barokk táncok fuvolára és zongorára EMB. Z. 13272)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 7 perc.

IV. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező mű:
E. Köhler: G-dúr etűd
(E. Köhler: Etűdök fuvolára 1. Op. 33. No. I. 5-ös EMB Z. 8513 )
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 9 perc.

Döntő:
Kötelező mű:
G. F. Händel: Hallei Szonáta h-moll I-II. tétel
(Händel: Hallenser Sonaten, Edition Peters Nr.4554) a kötetben a III. szonáta
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 9 perc.

V. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező mű:
E. Köhler: A-dúr etűd - Cantabile alla Moderna
(E. Köhler: Romantikus etűdök fuvolára Op. 66. 16. etűd, Zimmermann ZM12240)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 10 perc.

Döntő:
Kötelező mű:
G. F. Händel: F-dúr Szonáta I-II. tétel ( a második tétel ismétlések nélkül)
(Händel: 4 Sonaten, Edition Peters Nr.4552) a kötetben a IV. szonáta
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 10 perc.

VI. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező mű:
J. Andersen: a-moll etűd
(Bántai: Válogatott etűdök fuvolára III. 1. etűd EMB Z. 8593)
Egy szabadon választott mű.
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 12 perc.

Döntő:
Kötelező mű:
G. F. Händel: a-moll Szonáta III-IV. tétel ( a második tétel ismétlések nélkül)
(Händel: 4 Sonaten, Edition Peters Nr.4552) a kötetben a II. szonáta
Egy szabadon választott mű
A kötelező és a szabadon választott mű együttes műsorideje maximum 12 perc.

Értékelés a döntőn:
A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét, külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelező és
szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági
tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. Az elődöntőben és a döntőben előadott
produkciók külön kerülnek értékelésre. Az elődöntőben és a döntőben kapott pontok száma
összeadódik. Ennek alapján dönt a versenybizottság a helyezésekről.
Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmikai pontosság, hangszín,
technikai biztonság, memória biztonság, a versenyző egyénisége.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és
különdíjakat adhat ki.

Nevezés az országos döntőre: Az országos döntőt rendező iskola honlapján online kell a
versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A géppel kitöltött
nevezési lapot nyomtatás, majd aláírás és bélyegzés után elektronikusan, szkennelve
(PDF formában) is el kell elküldeni a rendező iskola e-mail címére .
A nevezési határidőt be kell tartani!

Az országos döntő nevezési határideje: 2024. március 13.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2024. február 22-től március 4-ig.

A területi válogatók anyaga: Az országos döntő elődöntőjének kötelező és szabadon választott
darabjai.

Követelmény: A területi válogatókon elhangzott versenyanyagot az országos döntőre nem lehet
megváltoztatni.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
OM 040062
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu,
Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna vármegye.

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.
Honlap: www.szegedikonzi.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039924
3300 Eger, Dobó tér 13.
Honlap: www.egerzene.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegye

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Honlap: www.debrecenizenede.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.

Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító:040046
2013 Pomáz, Templom tér 3
Honlap: www.twmi.hu
Terület: Fejér, Nógrád és Pest vármegye.

Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító:039580
9022 Győr Liszt Ferenc u. 6.
Honlap: www.lisztzeneiskola.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegye.

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú
Művészeti Iskola

OM azonosító: 039798
1165 Budapest XVI. kerület, Táncsics utca 7-9.
Honlap: www.razeneiskola.hu
Terület: Budapest.

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve a
területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező!
A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás, majd aláírás és bélyegzés után szkennelve
(PDF formában) elektronikusan a területi válogatót rendező iskola honlapján szereplő e-mail
címre kell küldeni.
A kaposvári területi válogatóra 2023. december 15-től, a területi válogatót rendező iskola
honlapján online kell a versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot
kitölteni. A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás, majd aláírás és bélyegzés után
elektronikusan, szkennelve (PDF formában) is el kell elküldeni a rendező iskola e-mail címére.
A nevezési határidőt be kell tartani!

A területi válogatók nevezési határideje: 2024. január 15.

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal
összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld

Értékelés a válogatókon:
A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított
értékelési szempontok alapján egymástól függetlenül értékeli a versenyzők teljesítményét. A
versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön, legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a
versenyzőknek a kötelező és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmikai pontosság, hangszín,
technikai biztonság, memóriai biztonság, a versenyző egyénisége.
A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal
határozza meg.
Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő.
A versenyszervezésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a rendező intézmény
honlapján.

›› A FELHÍVÁS LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUMBAN

cross